logo

ДО УВАГИ МАЙБУТНІХ ВСТУПНИКІВ
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

за денною та заочною формами здобуття освіти
на основі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра (НРК5) у 2024 році

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня бакалавра
на основі НРК5
зараховуються бал (бали):

 • НМТ 2024 року з чотирьох конкурсних предметів (перший, другий, третій, четвертий предмети);
 • НМТ 2023 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети);
 • або НМТ 2022 року з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети);
 • або ЗНО 2021 року з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети).

За спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво та торгівля» за вибором вступника додатково зараховується бал Єдиного фахового вступного випробування (БЄФВВ) в разі реєстрації вступника для його проходження.

РЕЄСТРАЦІЯ ВСТУПНИКА ДЛЯ УЧАСТІ В ЄФВВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
НА ДОБРОВІЛЬНИХ ЗАСАДАХ!

Вступники можуть зареєструватися на ЄФВВ, якщо вони хочуть поліпшити конкурсний бал і оцінюють свої фахові знання вище, ніж знання загальноосвітніх предметів.

Зареєстровані вступники обов’язково мають прийти
в пункти проведення іспиту!

Результати фахового вступного випробування будуть внесені у формулу розрахунку конкурсного бала.

САМЕ ТОМУ ВСТУПНИКИ МАЮТЬ РЕАЛЬНО ОЦІНИТИ СВІЙ РІВЕНЬ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ПЕРЕД РЕЄСТРАЦІЄЮ
НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ!

ЯКЩО  ВИ  ВИРІШИЛИ  ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ  ДЛЯ  ПРОХОДЖЕННЯ  БЄФВВ,
ВАМ  НЕОБХІДНО  ДІЯТИ  ЗГІДНО  З  НАВЕДЕНОЮ  НИЖЧЕ  ІНСТРУКЦІЄЮ

Основний період реєстрації для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні з економіки та управління (ЄФВВ для вступу на бакалаврат) триватиме
з 09:00 19 квітня до 18:00 30 квітня.

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у ЄФВВ для вступу на бакалаврат, здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти за умови особистої присутності вступника та/або дистанційно.

Консультацію можна отримати телефоном.

Номери телефонів працівників Приймальної комісії Національного транспортного університету, які здійснюють реєстрацію, розміщені за посиланням.

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно:

 1. Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:
 • заповненої заяви-анкети зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом. Приклад заповнення заяви-анкети знаходиться за посиланням;
 • документа, що посвідчує особу, зазначеного в заяві-анкеті;
 • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до заяві-анкети інформації про РНОКПП;
 • інформаційної картки до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, або Інформаційної картки з результатами національного мультипредметного тесту 2022 року, або Сертифіката національного мультипредметного тесту 2023 чи 2024 року;
 • документа про здобутий ступінь освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання у минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра у 2024 році;
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань); 
 • нотаріально засвідченого перекладу документів українською мовою (у разі подання документів, оформлених іноземною мовою).

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, необхідно указати населений пункт, у якому бажаєте пройти БЄФВВ, і назву(-и) БЄФВВ (тест з аграрних наук, тест з економіки та управління).

Вступник має право внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику  необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала для участі у вступному випробуванні, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані, він має надати документ(и), що підтверджує(ють) зміну персональних даних.

 1. Надіслати на електронну адресу приймальної комісії pkntu@ntu.edu.ua або завантажити, заповнивши гуглформу за посиланням, що відповідає спеціальності (незалежно від форми здобуття освіти), скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Перш ніж надіслати лист, обов’язково потрібно перевірити правильність даних, зазначених в заяві-анкеті.

 1. Отримати скановані копії екзаменаційного листка та реєстраційної картки.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вступнику буде надіслано скановані копії екзаменаційного листка та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену вступником у заяві-анкеті.

Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в приймальній комісії.

Якщо в екзаменаційному листку вступник виявить помилки, йому потрібно звернутися до приймальної комісії.

 1. Отримати оформлений екзаменаційний листок.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до приймальної комісії, або поштовим зв’язком, якщо вступник зазначив про таку необхідність у заяві-анкеті.

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

ПОСИЛАННЯ НА ГУГЛФОРМИ

спеціальність 051 «Економіка»

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент»

спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля»

Надсилаючи скановані копії (фотокопії) на офіційну електронну адресу Приймальної комісії, у темі листа вступник обов’язково зазначає своє прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), а також скорочене найменування спеціальності.

У тексті листа вступник обов’язково зазначає своє прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також скорочене найменування спеціальності.

У назві файлу зі сканованою копією (фотокопією) вступник обов’язково зазначає назву документа та своє прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), наприклад:

Заява-анкета Петренко Микола Іванович
Паспорт Петренко Микола Іванович
Документ про РНОКПП Петренко Микола Іванович
Фотокартка Петренко Микола Іванович
Сертифікат НМТ Петренко Микола Іванович

УВАГА!
Вступник, який бажає взяти участь одночасно в конкурсному відборі для вступу для здобуття ступеня бакалавра за різними спеціальностями, за різними формами здобуття освіти та у різних закладах вищої освіти, має пройти реєстрацію
для складання БЄФВВ один раз!

Календарний план проведення БЄФВВ у 2024 році

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО