logo

29 СЕРПНЯ 2019 р. ВІДБУЛИСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ПРИСВЯЧЕНІ ПОЧАТКУ НОВОГО 2019-2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Збори заслухали Звіт ректора університету, професора Дмитриченка М.Ф. про підсумки роботи колективу за минулий навчальний рік, де були розглянуті основні здобутки університету в різних напрямках за звітний період, які є кращими, ніж в минулому році. Найбільше це стосується роботи щодо імплементації Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», ліцензування та акредитації нових спеціальностей підготовки фахівців для транспортно-дорожнього комплексу України, підвищення ефективності наукових досліджень.

Істотно збільшились обсяги фінансування на наукові дослідження. Успішно виконано державне замовлення щодо випуску фахівців за всіма рівнями вищої освіти та прийому здобувачів освіти на початковий курс навчання. Поліпшилось співробітництво з провідними корпораціями, фірмами, підприємствами профільної галузі. Університет також розширив свою участь в міжнародних проектах з провідними університетами Європи. Ректор університету також поділився з колективом своїм баченням щодо нагальних питань та проблем, які потрібно вирішити в наступному навчальному році.

Колектив схвалив звіт ректора.

Збори також розглянули та схвалили нову редакцію Статуту Національного транспортного університету, в якій  передбачено приведення положень Статуту у відповідність з новими Законами України про освіту.

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО