logo

Конференція трудового колективу Національного транспортного університету

16 червня 2021 року відбулась конференція трудового колективу Національного транспортного університету, в якій взяли участь 127 делегатів від всіх структурних підрозділів із 147 делегованих.

До порядку денного конференції були внесені наступні питання:

  1. Звіт про виконання колективного договору за період з 2017 по 2020 рік. Співдоповідачі – проректор з навчальної роботи та соціально економічного розвитку Булах О.І ,  голова профкому Кухтик В.В.
  2. Затвердження проекту колективного договору на період з 2021 по 2024 роки. Доповідач – голова профкому Кухтик В.В.
  3. Погодження нової редакції статуту НТУ. Доповідач – перший проректор Білякович М.О.
  4. Різне

При обговоренні звітних доповідей виступив ректор Національного транспортного університету, професор Дмитриченко М.Ф.

Конференція прийняла позитивні рішення з розглянутих питань, а саме:

  1. Роботу з виконання колективного договору НТУ за період з  листопада 2017 р. по теперішній час визнати задовільною.
  2. Затвердити колективний договір на 2021-2024 роки і взяти до уваги всі поправки колективів структурних підрозділів та адміністрації університету, враховуючи зміни в законодавстві.
  3. Уповноважити ректора університету, професора Дмитриченка М.Ф. та голову ППО університету доцента Кухтика В.В. підписати колективний договір і забезпечити контроль за його виконанням.
  4. Профспілковій організації НТУ продовжити організаційну роботу з вирішення пріоритетних завдань.

Конференція трудового колективу НТУ також погодила нову редакцію статуту НТУ.

 

Ректорат, профком

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО