logo

Про завершення акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм Національного транспортного університету

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 07 червня 2022 року, протокол №7 та у відповідності до рекомендацій Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану», Національний транспортний університет успішно завершив акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм за спеціальностями 071 Облік і оподаткування, 073 Менеджмент, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 183 Технології захисту навколишнього середовища, 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та за спеціальностями 274 Автомобільний транспорт, 131 Прикладна механіка третього (наукового) рівня вищої освіти.

Вітаємо гарантів, науково-педагогічних працівників та усіх хто був долучений до даної роботи!

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО