logo

Скорочення:

ОП – освітня програма;

ЄДЕБО – Єдина державна електронна база з питань освіти;

ЕГ – експертна група;

ГЕР – галузева експертна рада;

НАЗЯВО – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Рівень

ID ОП в ЄДЕБО Назва ОП Звіт самооцінювання Наказ про призначення ЕГ Програма візиту ЕГ Звіт ЕГ Експертний висновок ГЕР Рішення НАЗЯВО Сертифікат про акредитацію
2019 рік

Магістр

32749 Туризм Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення
Магістр 32729 Дизайн Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32589 Автомобільні двигуни Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32596 Аеропорти, аеродромні конструкції та споруди Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

2020 рік
Бакалавр 32579 Інженерія програмного забезпечення Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Бакалавр

32590 Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32585 Матеріалознавство Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32594 Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Сертифікат

Бакалавр

32591 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Бакалавр

32559 Професійна освіта (Транспорт) Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Магістр

32730 Консолідована інформація Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення  Сертифікат

Магістр

33589 Автомобільні двигуни Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення  Сертифікат

Магістр

33590 Технічне обслуговування та діагностика автомобільних двигунів Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення

Магістр

32753 Фінанси, банківська справа та страхування Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення  Сертифікат

Магістр

32749 Туризм Звіт Наказ Програма Звіт Висновок Рішення  Сертифікат
2021 рік

Бакалавр

32559 Професійна освіта (транспорт) Звіт Наказ Програма  Звіт

Бакалавр

32592 Екологічна інженерія автотранспортної діяльності Звіт Наказ Програма  Звіт

Бакалавр

32593 Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії Звіт Наказ Програма Звіт

Бакалавр

32601 Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві Звіт Наказ Програма Звіт

Бакалавр

32579 Інженерія програмного забезпечення Звіт Наказ Програма

Бакалавр

32591 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Звіт Наказ Програма

Бакалавр

32576 Підприємництво в сфері управління нерухомим майном Звіт Наказ  Програма

Бакалавр

32565 Фінанси, банківська справа та страхування Звіт Наказ  Програма

Доктор філософії

48165 Двигуни та енергетичні установки Звіт Наказ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО