logo

Міжнародна конференція «Покращення конструктивних та експлуатаційних показників автомобілів і машин»

16 – 17 листопада 2022 року в Національному транспортному університеті у змішаному режимі відбулась Міжнародна конференція «Покращення конструктивних та експлуатаційних показників автомобілів і машин».

Матеріали конференції розміщені на сайті університету.

Вступним словом роботу конференції відкрила проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Славінська Олена Сергіївна.

З початком роботи учасників конференції привітали професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища автомеханічного факультету Національного транспортного університету, доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник транспорту України Матейчик Василь Петрович, завідувач кафедри автомобілів та інженерії транспорт Жешувського технологічного університету, доктор технічних наук Павел Вось та професор кафедри автомобілів та інженерії транспорту Жешувського технологічного університету, доктор філософії Артур Яворскі.

 

На конференції заслухано 25 з 59-ти запланованих доповідей та повідомлень з проблем використання альтернативних палив та джерел енергії на транспорті, екологічних показників автомобільних транспортних засобів, енергоефективності, теплової підготовки автомобільних двигунів в умовах експлуатації, технічної експлуатації та моніторингу технічного стану автомобілів, поліпшення експлуатаційних властивостей автомобілів, ефективності транспортних процесів та безпеки руху, створення та підвищення ефективності землерийних та підйомно-транспортних машин, ресурсозберігаючих технологій, за участі 9 докторів наук, 20 кандидатів наук, 15 аспірантів і здобувачів, 7 студентів.

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО