logo

Налагодження міжнародного партнерства з італійським університетом Politecnico di Torino

Нещодавно представники факультету транспортних та інформаційних технологій провели робочу зустріч з колегами з Politecnico di Torino (Італія) з метою знайомства та обговорення перспектив міжнародної співпраці.

Туринський політехнічний університет (італ. Politecnico di Torino) є найстарішим італійським державним технічним університетом, що пропонує освіту у сферах інженерії, архітектури, міського планування та промислового дизайну. Politecnico di Torino займає перші та другі місця в Італії в різних міжнародних рейтингах, що стосуються інженерних спеціальностей; університет є провідним академічним місцем в галузі транспортних систем  та класифікується як “відмінний” в національному процесі академічного відбору.

Освітні програми підготовки бакалаврів та магістрів італійського університету містять багато спільних компонентів з програмами Національного транспортного університету.

Тому, під час зустрічі представники НТУ не тільки презентували інформацію про Національний транспортний університет та структуру факультету транспортних та інформаційних технологій, але й детально проговорили освітні програми факультету.

Від Politecnico di Torino  були присутні – професор Bruno DALLA CHIARA (Department of Environment, Land and Infrastructure Engineering), старший науковий співробітник Claudia CABALLINI та координатор програми Erasmus+ Silvia CAROSSO. Італійські колеги надали інформацію про освітні програми Politecnico di Torino та обговорили можливі перспективи співпраці.


Establishing an international partnership with the Italian university Politecnico di Torino

Recently, representatives of the Faculty of Transport and Information Technologies held a working meeting with colleagues from Politecnico di Torino (Italy) to get acquainted and discuss the prospects for international cooperation.

Politecnico di Torino is the oldest Italian state technical university offering education in the fields of engineering, architecture, urban planning and industrial design. Politecnico di Torino is usually classified either first or second in Italy among the various international rankings concerning the Engineering areas; the university is a leading academic seat in the Transport systems domain, within a Department classified “of excellence” in the national academic selection process.

The bachelor’s and master’s degree programs of the Italian university have many common components with the programs of the National Transport University.

Therefore, during the meeting, NTU representatives not only presented information about National Transport University and the structure of the Faculty of Transport and Information Technologies, but also discussed in detail the educational programs of the faculty.

The Politecnico di Torino was represented by Full Professor Bruno DALLA CHIARA (Department of Environment, Land and Infrastructure Engineering), Senior researcher and Assistant Professor Claudia CABALLINI and Erasmus+ Program Coordinator Silvia CAROSSO. Italian colleagues provided information about the educational programs of Politecnico di Torino and discussed possible prospects for cooperation welcoming much the hypothesis of common activities.

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО