logo

Оголошується конкурсний відбір викладачів для реалізації академічної мобільності в рамках програми Еразмус+ у весняному семестрі 2022-2023 н.р.

Erasmus+ Polytechnic University of Valencia (Spain)

До уваги викладачів!

Спеціальності: «Транспортні технології», «Комп’ютерні науки»

Кінцевий термін подачі документів: 6 березня 2023 року

Претенденти мають подати наступні документи англійською мовою:

  1. Заява;
  2. Сертифікат володіння англійською або іспанською мовою на рівні В2 (у випадку відсутності у претендента на участь в академічної мобільності сертифікату, що підтверджує володіння іноземною мовою на рівні В2, претендент проходить співбесіду);
  3. Навчальна програма мобільності;
  4. Рейтинг науково-педагогічного працівника за останній навчальний рік.

Пакет документів в електронному вигляді має бути зібраний в один файл у форматі pdf, у такому порядку, як вони зазначені у переліку, назва файлу має містити назву університету та прізвище претендента: Valencia2023_Shevchenko.

Прохання надсилати пакет документів електронною поштою на адреси: kharuta_vitaliy@ukr.net

Відбір кандидатів проходитиме на конкурсній основі.

Дата співбесіди буде оголошена окремо.


To the teaching staff attention!

Specialties: Transport, Information and Communication Technologies

Deadline: March 6, 2023

Applicants should submit the following documents in English:

  1. Request;
  2. Certificate of B2 level English or Spanish language proficiency (in case of absence from the applicant for participation in academic mobility, a certificate confirming possession of a foreign language at level B2, the applicant passes a foreign language interview);
  3. Mobility teaching program;
  4. Teaching employee rating for the last academic year.

The electronic documents package should be assembled into a single pdf file in order in which they are listed. The filename should contain the university name and the applicant’s last name: Valencia2023_Shevchenko.

Please send a package of documents by e-mail to addresses: kharuta_vitaliy@ukr.net

The selection of candidates will be held on a competitive basis.

The interview date will be announced separately.

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО