logo

Засідання координаційного штабу забезпечення діяльності університету в умовах воєнного стану

10 травня 2022 р. під головуванням ректора університету М.Ф. Дмитриченка відбулося засідання ректорату – координаційного штабу забезпечення діяльності університету в умовах воєнного стану.

Присутні: Дмитриченко М.Ф., Грищук О.К., Славінська О.С., Мельниченко О.І., Токін О.П., Петренко А.В., Лозова Л.Ф., Коцюруба С.М., Рябоштан Л.Г., Харута В.С.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що були ухвалені.

  1. Про хід освітнього процесу в дистанційному (синхронному та асинхронному) режимі та заліково-екзаменаційної сесії на факультеті заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян, засідання науково-методичної ради з розгляду питань підсумків модульного контролю, роботу зі студентами, з якими був відсутній зв’язок, підготовку до заліково-екзаменаційної сесії студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, проведення підготовчих курсів до ЗНО та курсів підвищення кваліфікації для співробітників Відокремленого структурного підрозділу “Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету” в Центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів, розроблення Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному транспортному університеті в 2022 році, підготовку до днів відкритих дверей, роботу з іноземними студентами, контроль сплати за надання освітніх послуг (Грищук О.К.).
  2. Про хід заліково-екзаменаційної сесії на факультеті економіки та права, роботу щодо організації з проходження всіх видів практик студентами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, підготовку графіку навчального процесу та проєкту навантаження на 2022-2023 навчальний рік, розміщення на сайті університету розкладу екзаменів студентам другого (магістерського) рівня вищої освіти (Токін О.П.).
  3. Про організацію науково-дослідної роботи в університеті в умовах воєнного стану, роботу з технічними комітетами, Національним комітетом з відновлення України від наслідків війни, створенням спеціалізованих вчених рад та над науково-технічними збірниками “Вісник Національного транспортного університету” та “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво” (Славінська О.С.).
  4. Про забезпечення життєдіяльності університету та координацію співпраці з адміністративними, правоохоронними та органами територіального захисту (Петренко А.В.).
  5. Про подачу фінансових звітів до казначейства та статистичного управління, надходження коштів на виплату стипендії, авансу, оформлення документів для своєчасної виплати авансу співробітникам університету, та сплату за комунальні послуги (Коцюруба С.М.).
  6. Про фінансову діяльність в університеті, підготовку довідок до казначейства, формування проєкту штатного розпису на 1 червня 2022 року, звітів до Міністерства освіти і науки України та статистичного управління, роботу з трудовими угодами на виконання науково-дослідних робіт (Рябоштан Л.Г.).
  7. Про роботу відділу кадрів та архіву університету, продовження працевлаштування співробітників університету (Лозова Л.Ф.).
  8. Про підготовку до проведення планового засідання Вченої ради університету, роботу центру Національного транспортного університету з підготовки водіїв (Мельниченко О.І.).
  9. Про стан роботи з акредитації освітніх та освітньо-наукових програм, міжнародної діяльності університету в рамках програм Erasmus+ (Харута В.С.).

 

 

 

Ректор                                                                          Микола ДМИТРИЧЕНКО

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО