logo

Засідання координаційного штабу забезпечення діяльності університету в умовах воєнного стану

17 травня 2022 р. під головуванням ректора університету М.Ф. Дмитриченка відбулося засідання ректорату – координаційного штабу забезпечення діяльності університету в умовах воєнного стану.

Присутні: Дмитриченко М.Ф., Грищук О.К., Булах О.І., Славінська О.С., Мельниченко О.І., Токін О.П., Лозова Л.Ф., Коцюруба С.М., Рябоштан Л.Г., Харута В.С.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що були ухвалені.

  1. Про хід освітнього процесу в дистанційному (синхронному та асинхронному) режимі, заліково-екзаменаційної сесії студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, засідання науково-методичної ради з розгляду питань підсумків модульного контролю, роботу зі студентами, з якими був відсутній зв’язок, підготовку до заліково-екзаменаційної сесії студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, розроблення Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Національному транспортному університеті в 2022 році, підготовку до днів відкритих дверей, роботу з іноземними студентами, контроль сплати за надання освітніх послуг (Грищук О.К.).
  2. Про хід заліково-екзаменаційної сесії, роботу щодо організації з проходження всіх видів практик студентами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, підготовку графіку навчального процесу та проєкту навантаження на 2022-2023 навчальний рік (Токін О.П.).
  3. Про організацію науково-дослідної роботи в університеті в умовах воєнного стану, роботу з технічними комітетами, Національним комітетом з відновлення України від наслідків війни та створенням спеціалізованих вчених рад (Славінська О.С.).
  4. Про забезпечення життєдіяльності університету та координацію співпраці з адміністративними, правоохоронними та органами територіального захисту (Булах О.І.).
  5. Про подачу фінансових звітів до казначейства та статистичного управління, нарахування академічної стипендії, оформлення документів для своєчасної виплати авансу співробітникам університету, та сплату за комунальні послуги (Коцюруба С.М.).
  6. Про фінансову діяльність в університеті, підготовку довідок до казначейства, нарахування соціальної стипендії, роботу з трудовими угодами на виконання науково-дослідних робіт (Рябоштан Л.Г.).
  7. Про роботу відділу кадрів та архіву університету, продовження працевлаштування співробітників університету (Лозова Л.Ф.).
  8. Про підготовку до проведення планового засідання Вченої ради університету, роботу центру Національного транспортного університету з підготовки водіїв (Мельниченко О.І.).
  9. Про стан роботи з акредитації освітніх та освітньо-наукових програм, міжнародної діяльності університету в рамках програм Erasmus+ та інших (Харута В.С.).

 

 

 

Ректор                                                                             Микола ДМИТРИЧЕНКО

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО