logo

Засідання координаційного штабу забезпечення діяльності університету в умовах воєнного стану

07 червня 2022 р. під головуванням ректора університету М.Ф. Дмитриченка відбулося засідання ректорату – координаційного штабу забезпечення діяльності університету в умовах воєнного стану.

Присутні: Дмитриченко М.Ф., Білякович М.О., Грищук О.К., Булах О.І., Славінська О.С., Мельниченко О.І., Токін О.П., Лозова Л.Ф., Коцюруба С.М., Рябоштан Л.Г., Харута В.С.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що були ухвалені.

  1. Про хід заліково-екзаменаційної сесії, роботу екзаменаційних комісій з підсумкової атестації випускників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на факультеті заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян, засідання науково-методичної ради з розгляду питань підготовки до роботи приймальної комісії в Національному транспортному університеті, профорієнтаційні заходи на факультетах (Білякович М.О.).
  2. Про підготовку до днів відкритих дверей, роботи екзаменаційних комісій з підсумкової атестації випускників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, роботу з іноземними студентами, контроль сплати за надання освітніх послуг (Грищук О.К.).
  3. Про хід заліково-екзаменаційної сесії, роботу щодо організації з проходження всіх видів практик студентами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, підготовку дипломів та додатків до дипломів студентам другого (магістерського) рівня вищої освіти, завершення формування графіку навчального процесу та навантаження на 2022-2023 навчальний рік (Токін О.П.).
  4. Про організацію науково-дослідної роботи в університеті в умовах воєнного стану, роботу з технічними комітетами, Національним комітетом з відновлення України від наслідків війни, створенням спеціалізованих вчених рад та над перереєстрацією науково-технічних збірників “Вісник Національного транспортного університету” та “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”, оновлення каталогу відкритих конкурсів та програм на отримання грантів та стипендій співробітниками університету (Славінська О.С.).
  5. Про забезпечення життєдіяльності університету та координацію співпраці з адміністративними, правоохоронними та органами територіального захисту (Булах О.І.).
  6. Про виплати заробітної плати співробітникам університету, соціальної стипендії, формування місячних фінансових звітів, оформлення документів для своєчасної виплати авансу (Коцюруба С.М.).
  7. Про фінансову діяльність в університеті, підготовку довідок до казначейства, проєкту штатного розпису, документів для виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формування звітів до статистичного управління, роботу з трудовими угодами на виконання науково-дослідних робіт (Рябоштан Л.Г.).
  8. Про роботу відділу кадрів та архіву університету, продовження працевлаштування співробітників університету та формування графіку відпусток (Лозова Л.Ф.).
  9. Про підготовку до проведення планового засідання Вченої ради університету, рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки України щодо присвоєння вчених звань співробітникам університету, створенням спеціалізованих вчених рад, роботу центру з підготовки водіїв Національного транспортного університету (Мельниченко О.І.).
  10. Про стан роботи з формування заяв про акредитацію освітніх та освітньо-наукових програм у 2022/23 навчальному році, результати шістнадцятого академічного рейтингу українських закладів вищої освіти “ТОП-200 Україна 2022”, участь у вебінарі “Promoting your U-Multirank results”, міжнародну діяльність університету в рамках програм Erasmus+ та інших (Харута В.С.).

 

 

Ректор                                                                          Микола ДМИТРИЧЕНКО

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО