logo

79 наукова конференція Національного транспортного університету

Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів,
студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету

17 – 19 травня 2023 року в Національному транспортному університеті проходить у змішаному режимі 79-а наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету.

Матеріали конференції розміщені на сайті університету.

Вступним словом роботу конференції відкрив в.о. ректора університету, професор Дмитриченко М.Ф.

Про виконання наукових досліджень в університеті з відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану доповіла проректор з наукової роботи, професор Славінська О.С.

19 травня 2023 р. відбудеться засідання секцій «Діяльність закладів вищої освіти у сфері трансферу технологій»; «Реалізація освітнього та наукового процесу в умовах європейської інтеграції» та «Перспективні напрямки відновлення та розбудови транспортної інфраструктури України».

На конференції працює 29 секцій, де буде заслухано 1155 доповідей та повідомлень, з якими виступлять 64 докторів наук, 253 кандидатів наук, 186 аспірантів і здобувачів, 897 студентів.

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО