logo

До Міжнародного дня студента

17 листопада – Міжнародний день студента!

Випускники НТУ

Свято встановлено в Україні згідно з Указом Президента України «Про День студента» від 16 червня 1999р. №659/99.

Традиція святкування Дня студента сягає своїм корінням у 1941 рік, коли в Лондоні вперше відзначили це свято. А приводом став нацистський штурм Празького університету у 1939 році після студентської демонстрації проти вторгнення Німеччини до Чехословаччини. Згадуючи ті сумні події, хочеться вірити, що вони тільки зблизять студентів усього світу, об’єднають, зітруть всі відмінності між ними, а на всій планеті в цей день святкуватимуть і радітимуть представники однієї національності під назвою «студенти».

Першим університетом на землях України вважають Слов’яно-греко-латинську академію в місті Острог (нині Рівненська область). За документами академія зафіксована в кінці XVI століття.

У Києві в 1632 році шляхом об᾿єднання Київської братської та Лаврської шкіл було створено Києво-Могилянську колегію – вищий навчальний заклад, який за змістом і обсягом навчальних програм відповідав вимогам європейської вищої школи. Об᾽єднана школа отримала свою назву на честь свого протектора-митрополита Петра Могили (Петру Мовіле).

Нині День студента є символічним об’єднанням студентів усіх факультетів і вузів.

Вищі навчальні заклади м.Києва

 (на початок навчального  року)

2014/15 2015/16
Кількість закладів 107 101
у тому числі
І-ІІ рівнів акредитації 36 30
ІІІ-ІV рівнів акредитації 71 71
У них студентів, тис. осіб 410,7 386,2
у тому числі, які отримували стипендії 127,5 123,2
Прийнято, тис. осіб 85,4 74,0
Випущено, тис. осіб 120,8 110,8

 Серед вищих навчальних закладів міста на початок 2015/16 навчального року функціонувало 50 державних закладів, 11 – комунальних та 40 – приватних.

Розподіл вищих навчальних закладів за типами

(на початок навчального року)

2014/15 2015/16
кількість
закладів
кількість
студентів, осіб
кількість
закладів
кількість
студентів, осіб
Усього 107 410697 101 386209
Технікуми 5 5278 4 4510
Училища 3 391 1 198
Коледжі 21 16093 22 14527
Університети 39 324365 38 305254
Академії 18 52959 17 49992
Інститути 21 11611 19 11728

Прийом студентів на початковий цикл навчання та випуск фахівців з вищих навчальних закладів

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
прийнято випущено прийнято

випущено

2014

6706

7874 78688

112950

2015

5832

6940 68131

103811

Конкурс на вступних іспитах до вищих навчальних закладів

(кількість поданих заяв на 100 зарахованих)

ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації
2014 2015 2014 2015
Усього 273 294 608 619
з них на форми навчання
денну 300 320 748 723
вечірню 100 100 213 221
заочну 138 143 215 232

Навчанню на денній формі навчання віддавали перевагу 67,1% студентів, при цьому у закладах І-ІІ рівнів акредитації цей показник становив 84,0%, ІІІ-ІV рівнів акредитації – 66,2%.

Кількість студентів вищих навчальних закладів за статтю

(на початок навчального року)

2014/15

2015/16

Усього

410697

386209

в тому числі

жінок

210820

197607

чоловіків

199877

188602

Кількість студентів вищих навчальних закладів за рівнями акредитації

(на початок навчального року)

ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації

ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації

2014/15

24192

386505

2015/16

20811

365398

У вищих навчальних закладах міста щорічно здобувають освіту
близько 10 тисяч іноземних громадян.

На початок 2015/16 навчального року для студентів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації викладання проводилось
виключно українською мовою, у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації українською мовою навчалося 99,0% студентів (361823 особи), російською – 0,5% (1704 особи), англійською – 0,5% (1871 особа).

Кількість студентів вищих навчальних закладів за джерелами фінансування їх навчання на початок 2015/16 навчального року

ВНЗ І-ІІ
рівнів акредитації

ВНЗ ІІІ-ІV
рівнів акредитації

Усього

20811

365398

в тому числі навчаються за рахунок

державного бюджету

8325

161668

місцевих бюджетів

2825

3971

центральних органів виконавчої влади

5296

фізичних осіб

9661

194463

Індекси споживчих цін на послуги освіти та вищої освіти

(вересень до грудня попереднього року, відсотків)

statistika

Випуск фахівців вищими навчальними закладами за освітньо-кваліфікаційними рівнями

2014

2015

Усього

120824

110751

в тому числі за освітньо-кваліфікаційними рівнями

магістр

28370

26234

спеціаліст

31710

27145

бакалавр

35491

33724

молодший спеціаліст

25253

23648

Підготовка спеціалістів відбувалась за такими окремими галузями знань: соціальні науки, бізнес і право – 41,0% від усього випуску фахівців, інженерія – 19,0%, гуманітарні науки та мистецтво – 11,1%.

statistika

Здійснення навчального процесу забезпечує висококваліфікований викладацький склад вищих навчальних закладів міста.

Викладацький склад вищих навчальних закладів

(на початок навчального року)

 

2014/15

2015/16

Усього викладачів

39771

37249

в тому числі

педагогічні працівники

8149

8493

науково-педагогічні працівники

31622

28756

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника закладів
освіти1 у січні–вересні 2016р. становила 5098 грн, що у 3,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (1450 грн), але нижче за середній показник у економіці на 38,1%.

Сприяють освітньому процесу 292 бібліотеки та 249 бібліотечних пунктів у вищих навчальних закладах із загальним книжковим фондом 41970,1 тис. примірників.

Забезпечення студентів вищих навчальних закладів місцями у гуртожитках

(на початок навчального року)

 

2014/15

2015/16

Кількість студентів, що потребують улаштування до гуртожитку, осіб

105637

106733

з них проживають у гуртожитку,

осіб

100450

100756

%

95,1

94,4

__________________

1 Дані наведено по юридичних особах, та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Довідки за телефонами: (044) 486-98-04, (044) 486-60-90
Веб-сайт Головного управління статистики у м.Києві: www.kyiv.ukrstat.gov.ua
© Головне управління статистики у м.Києві, 2016

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО