logo

Національний транспортний університет приєднався до міжнародної програми «Чисте повітря для України»

31 березня 2023 року Національний транспортний університет приєднався до міжнародної програми «Чисте повітря для України» головною метою якої є допомога мешканцям міста Києва у виконанні ключового завдання моніторингу якості повітря – оповіщення про погіршення якості повітря.

У рамках програми, в лабораторії кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища (ауд.357а) в центральному корпусі університету по вул. Омеляновича-Павленка, 1, була встановлена станція моніторингу якості повітря «Oxygen», яка дозволяє здійснювати контроль та реєстрацію стану повітря, а саме показники температури, вологості, концентрації пилу PM2.5 і PM10, CO (Оксид вуглецю), NO2 (Діоксид азоту) , NH3 (Аміак) в режимі реального часу. Ці забруднюючі речовини входять в пріоритетний список “А”, щодо яких проводиться оцінювання якості повітря згідно Порядком державного моніторингу в сфері охорони атмосферного повітря (Постанова КМУ від 14 серпня 2019 р N 827).

Результатами здійснення моніторингу атмосферного повітря стали:

  • дані спостережень, які одержують суб’єкти моніторингу атмосферного повітря;
  • узагальнені дані про якість атмосферного повітря, що стосуються певного проміжку часу та/або певної території;
  • оцінка стану атмосферного повітря та атмосферних опадів;
  • прогнози стану атмосферного повітря і його змін;
  • інформація про вплив рівнів забруднювальних речовин в атмосферному повітрі на життя та здоров’я населення.

Дані вимірювання відображуються через WEB-ресурси або у чат-сервісах обміну повідомленнями Telegram.

В рамках проведення занять з дисциплін «Технології захисту атмосферного повітря» та «Нормування антропогенного навантаження на довкілля», що передбачені освітніми програмами за спеціальностями 101 Екологія та 183 Технології захисту навколишнього середовища було проаналізовано показники станції за тиждень.

Згідно з отриманими даними можна зробити висновок, що відповідно до Індексу якості повітря (Air Quality Index) стан атмосферного повітря знаходиться в межах норми і коливається між першою та другою категорією.

Таким чином, використання даних станції моніторингу якості повітря дозволить покращити якість підготовки студентів спеціальності 101 Екологія та 183 Технології захисту навколишнього середовища та підвищити поінформованість мешканців Печерського району про стан атмосферного повітря.

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО