logo

Робоча зустріч учасників міжнародного проєкту UKRENERGY (ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2) в м. Казерта

З 25 по 28 березня 2024 року в Університеті Кампанії Луїджі Ванвітеллі (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), м. Казерта, Італія, відбулася зустріч учасників проєкту «UKRENERGY», в якій приймали участь представники Національного транспортного університету: декан факультету транспортного будівництва, професор Андрій Бубела і доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном Ігор Козарчук.

Проєкт «UKRENERGY» спрямований на запровадження інноваційних магістерських курсів щодо енергоефективності та зменшення вуглецевого сліду в будівельній галузі України.

У виконанні цього проєкту Національний транспортний університет бере участь разом із вісьмома українськими університетами, Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та чотирма закордонними університетами.

Координатор проєкту – Університет Генуї (UniGe) (Італія), національний координатор – Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА).

Постійно проводиться робота щодо імплементації новітніх освітніх компонент у навчальний процес Національного транспортного університету з урахуванням відповідності до європейських стандартів освіти.

Протягом робочої зустрічі вивчався досвід європейських університетів-партнерів щодо інноваційних засобів викладання та навчання у вищій освіті; енергетичної модернізації будівель; організації магістерських курсів. Також обговорювалися ключові питання реалізації проєкту: оновлення освітніх програм другого магістерського рівня освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія з урахуванням європейського досвіду в галузі енергоефективності. Аналізом інституційних потреб з урахуванням необхідності зближення теоретичного навчання до практичних навичок інженера, а також зважаючи на недостатню представленість питань енергоефективності та енергозбереження у існуючих освітніх програмах, встановлено необхідність розроблення нових освітніх компонент навчальних планів освітньо-професійних і освітньо-наукових програм магістрів.

Наразі розроблені силабуси нових освітніх компонент та започатковано процес впровадження запропонованих змін в навчальний процес за відповідними освітніми програмами.

Окремим питанням були розглянуті пропозиції партнерів щодо придбання обладнання для забезпечення проведення практичних занять та виконання лабораторних робіт.

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО