logo

В Національному транспортному університеті 3 – 4.11.20 р. відбулася в онлайн форматі «76-та наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів, співробітників та відокремлених структурних підрозділів університету»

Наукову конференцію з вступним словом відкрив перший проректор-проректор з наукової роботи д.т.н., проф., Дмитрієв М.М.

В роботі конференції взяли участь представники усіх факультетів університету та провідні фахівці дорожньо-транспортної галузі України. Слід відзначити доповіді почесних гостей конференції та стейкхолдерів Федоренка Олександра Володимировича виконувач обов’язків генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор», Федоренка Олега Володимировича начальника Управління експлуатації доріг Державного агентства автомобільних доріг України; Боднар Лариси Петрівни, к.т.н., завідувача відділу управління станом мостів ДП «ДерждорНДІ» та д.т.н., професора Клеца Дмитра Михайловича, старшого менеджера проєкту Команди підтримки реформ Міністерства інфраструктури України.

Доповідачі висвітлили питання  сучасного стану автомобільних доріг, їх експлуатації та  виконання Програми Президента України «Велике будівництво».

На факультеті транспортного будівництва зокрема на кафедрі мостів , тунелів та гідротехнічних споруд (завідувач кафедри проф. Онищенко А.М.), працювала секція 4  «Розробка науково обґрунтованих методів проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг і мостів, що забезпечують підвищення ефективності дорожнього виробництва в нових умовах господарювання».

На автомеханічному факультеті проведення конференції відбулося на базі кафедри «Двигуни і теплотехніки» (завідувач кафедри проф. Гутаревич Ю.Ф.) в складі трьох фахових секцій, що об’єднують основні напрями і результати наукових досліджень, зокрема, в сферах: підвищення надійності та довговічності автомобілів і дорожніх машин, удосконалення методів їх ремонту з мінімальною енерго- та матеріаломісткістю; поліпшення економічних та екологічних показників автомобільного транспорту і розвиток його виробничої інфраструктури; підвищення екологічної безпеки об’єктів транспортно-дорожнього комплексу.

Під час онлайн-засідання підсекції «Підвищення ефективності автомобільних транспортних засобів шляхом розробки та удосконалення їх конструкцій, застосування мікропроцесорів, нових видів палива та конструкційних матеріалів, зниження витрат палива та токсичності» було розглянуто і обговорено 14 наукових доповідей, які представили 24 учасники.

Результати конференції сприяють підвищенню якості підготовки фахівців, впровадженню новітніх технологій, прискоренню науково-технічного прогресу та ефективності роботи дорожньо-транспортного комплексу України.

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО