logo

Всеукраїнська наукова конференція здобувачів освіти і молодих учених «Відбудова транспортної інфраструктури України»

21 червня 2023 року в Національному транспортному університеті у змішаному режимі відбулася Всеукраїнська наукова конференція здобувачів освіти і молодих учених «Відбудова транспортної інфраструктури України».

Матеріали конференції розміщені на сайті університету.

Вступним словом роботу конференції відкрила проректор з наукової роботи, д-р техн. наук, професор Славінська О.С.

У пленарному засіданні конференції прийняли участь представники Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»). Про наукові здобутки, роботу та перспективу дорожньої галузі доповів директор ДП «ДерждорНДІ» канд. екон. наук, доцент Безуглий А.О.

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету, канд. техн. наук, асистент Разбойніков О.О. проінформував присутніх про перспективи для здобувачів освіти та молодих вчених, представивши доповідь на тему: «Хакатон – перспективний напрям поєднання науки і бізнесу для здобувачів освіти та молодих вчених».

Конференція продовжила свою роботу за вісьмома тематичними напрямами, які працювали у змішаному режимі. Здобувачі освіти та молоді вчені мали змогу висвітлити свої здобутки у науковій роботі. Для участі у конференції здобувачами освіти і молодими вченими було подано 240 тез доповідей з 18-и ЗВО України, 19-и державних та міжнародних організацій. За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей.

Бажаємо здобувачам освіти та молодим вченим досягнення високих наукових результатів, натхнення в подальшій роботі та мирного українського неба!

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО