logo

Загальні збори колективу університету присвячені, початку нового 2017-2018 навчального року

На зборах зі звітом про роботу колективу університету за 2016-2017 навчальний рік та завданнями на новий навчальний рік виступив ректор університету професор Дмитриченко М.Ф.

Минулий навчальний рік можна вважати успішним за всіма напрямками роботи. Серед здобутків звітного року: виконання сучасних вимог щодо подальшого підвищення якості підготовки фахівців; відкриття нових спеціальностей; зростання  ефективності наукових досліджень; вагоме розширення участі університету в  міжнародних проектах та забезпеченні академічної мобільності студентів; зміцнення матеріально-технічної бази; стабільне фінансове становище.

Збори схвалили звіт ректора та рекомендації щодо завдань на новий начальний рік. Прийняті в рішенні рекомендації стосуються завершення імплементації Закону України «Про вищу освіту» та виконання рішення колегії МОН України «Про стан готовності до проведення вступної кампанії

2017 року та головні завдання вищих навчальних закладів у 2017/18 навчальному році» від 22.06.2017 р. Запропоновані конкретні заходи за напрямками діяльності вишу щодо подальшого покращення роботи.

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО