logo

Загальні збори науково-педагогічних працівників та співробітників університету

30 серпня 2022 року в очному режимі відбулися Загальні збори колективу Національного транспортного університету присвячені початку нового 2022-2023 навчального року. На порядок денний було винесено два питання, а саме: Про підсумки роботи Національного транспортного університету за 2021-2022 навчальний рік та особливості організації освітнього процесу в 2022-2023 навчальному році, а також, затвердження Статуту Національного транспортного університету у новій редакції.

З першого питання перед трудовим колективом виступив ректор університету, професор Дмитриченко Микола Федорович, доповівши про діяльність університету, яка була спрямована на реалізацію державної політики в сфері вищої освіти, імплементацію Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту» та забезпечувала виконання завдань, передбачених стратегією розвитку університету на період до 2025 року шляхом поширення і вдосконалення розпочатих раніше перетворень, спрямованих на підвищення якості освітньої діяльності.

Особливістю освітнього процесу в минулому навчальному році було те, що у відповідності з Постановами Кабінету Міністрів України, рекомендаціями МОН України, освітній процес в університеті здійснювався в змішаній та дистанційній формі згідно тимчасового розкладу. При цьому активно вживались заходи щодо організації освітнього процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Це пов’язано, в першу чергу, з пандемією Covid – 19 у 1-му семестрі.

У другому семестрі 2021/2022 навчального року в зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 р. та на виконання рекомендацій МОН України щодо завершення навчального року, рішенням Вченої Ради НТУ від 07.04.2022 р. були внесені зміни в графік навчального процесу на 2021-2022 навчальний рік.

У зв’язку з прийняттям змін до Закону України «Про освіту», щодо забезпечення державних гарантій в умовах воєнного стану та відповідно до наказу по університету «Про відновлення освітнього процесу у 2 семестрі 2021-2022 навчального року» на всіх курсах і рівнях вищої освіти у другому семестрі було введено відповідно два тижні лекційного інтенсиву та два тижні з поглибленим відпрацюванням практичної складової.

Так, незалежно від проблем, що були спричинені Covid-19 та воєнним станом, у 2021-22 навчальному році в університеті повністю виконані всі освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки фахівців.

Микола Федорович наголосив, що університет працює з урахуванням реальних ризиків та загроз при здійсненні освітнього процесу у 2022-23 навчальному році. Першим пріоритетом в діяльності університету в новому навчальному році залишається сприяння обороні України, зокрема всебічна підтримка працівників та здобувачів освіти. Наступним пріоритетом є завдання з гарантування безпечних умов навчання та праці в умовах воєнного часу. Тому для здійснення освітньої діяльності в новому 2022-23 навчальному році в умовах воєнного стану були створені передумови щодо забезпечення безпеки усіх учасників освітнього процесу.

Олександр Казимирович Грищук доповів про необхідність внесення змін до Статут Національного транспортного університету в зв’язку з структурними змінами в університеті, а також змінами в чинному законодавстві.

За результатами загальних зборів науково-педагогічних працівників та співробітників університету, були прийняті відповідні рішення.

Також, під час загальних зборів були вручені атестати професорів та доцентів викладачам університету.

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО