logo

Заключна координаційна зустріч по міжнародному проекту «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та України (EcoBRU)»

В рамках виконання проекту TEMPUS «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та України (EcoBRU)» 27 вересня 2016 року в Національному транспортному університеті відбулася заключна координаційна зустріч виконавців проекту метою якої є презентація розроблених курсів з екологічної освіти та результатів впровадження їх в освітній процес.

Міжнародне співробітництво є невід’ємною частиною діяльності Національного транспортного університету (НТУ), важливим інструментом у забезпеченні якості освіти та його відповідності міжнародним стандартам.

Міжнародна діяльність НТУ (http://www.ntu.edu.ua) спрямована на підвищення положення університету в системі вищої освіти України і подальшу інтеграцію у світовий освітній та науковий простір.

Стратегічними завданнями реалізації планів міжнародної діяльності університету є: інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності результатів навчальної та науково-дослідної діяльності, що передбачає розширення інтернаціональних зв’язків і контактів через виконання освітянських та наукових проектів, розвиток двосторонніх відносин з університетами інших країн, участь у проведені конкурсів на отримання грантів щодо фінансування виконання наукових досліджень від міжнародних фондів та громадських організацій.

Одним з пріоритетів реалізації заходів, щодо міжнародної діяльності університету є плідна співпраця з Європейськими вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями в рамках виконання міжнародних освітянських проектів програми Європейського Союзу TEMPUS.

Проект «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та України (EcoBRU)» (http://ecobru.ntu.edu.ua) має на меті: розробку та впровадження спільних нових програм; запровадження тестування та офіційне визнання електронних навчальних курсів екологічної освіти для вчителів всіх рівнів загальної та професійної освіти, а також для державних службовців; адаптацію та модернізацію існуючих бакалаврських і магістерських програм екологічних змісту.

Крім НТУ членами консорціуму від України є Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, Переяслав-Хмельницкий державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, Національна академія педагогічних наук, Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника. Координатором проекту виступає університет м. Бремен (Німеччина).

kr-stil

За час виконання проекту були розроблені та апробовані курси для двох цільових груп – викладачів коледжів та технікумів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Тематика курсів спрямована на підвищення рівня екологізації освітнього процесу.

З метою реалізації цілей і завдань, популяризації і практичного впровадження результатів проекту виконавці проекту – представники Національного транспортного університету провели семінар-тренінг «Методика та дидактика дистанційної освіти»; презентували проект та перспективи його реалізації на засіданні методичного об’єднання викладачів біології Надвірнянського району Івано-Франківської області; пройшли стажування у Європейських університетах та наукових установах; в Надвірнянському коледжі НТУ провели науково-практичний семінар «Екологізація освіти. Міжнародний досвід та регіональні перспективи», під час якого представники українських партнерів-виконавців проекту презентували розроблені дистанційні курси.

В рамках виконання проекту TEMPUS «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та України (EcoBRU)» в Національному транспортному університеті проводяться курси дистанційного навчання для; викладачів вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації; вчителів загально-освітніх шкіл, керівників екологічних гуртків та еколого-натуралістичних центів; керівників транспортних підприємств, працівників екологічних структур державних та громадських організацій; та всіх, хто цікавиться підвищенням рівня екологічної освіти (http://www.ntu.edu.ua/zaproshennya-na-kursi-distancijnogo-navchannya).

ecoboom2

ecoboom1

Координаторами заплановано провести заходи щодо розповсюдження результатів проекту (семінари для різних цілових груп) в регіонах Україні. А саме, 26 вересня семінар «Екологічна складова професійної освіти в Україні» в Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, 28 вересня – в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, 29-30 вересня семінар в м.Надвірна та м.Яремче (Надвірнянський коледж НТУ) – «Міжнародний досвід підвищення кваліфікації викладачів технікумів, коледжів і ПТУ в сфері екологічної освіти в рамках проекту EcoBRU» .


Контакти:

Національний координатор – ректор, д.т.н, проф. Дмитриченко Микола Федорович
Відповідальні особи: перший проректор – проректор з наукової роботи, д.т.н., проф. Дмитрієв Микола Миколайович
к.т.н., проф. Рутковська Інесса (ria_ntu@ukr.net, тел.044 2800813, тел.моб.067 4431962)

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО