logo

Акредитація та сертифікація Навчального науково-виробничого центру транспортного будівництва

Уперше в історії кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд зусиллями викладачів та інженерно-технічних працівників кафедри було створено Навчально-науково-виробничий центр транспортного будівництва, до складу якого входять:

– навчальна науково-дослідна лабораторія мостів, конструкцій та дорожньо-будівельних матеріалів;


навчально-наукова лабораторія гідравліки ім. Ю.М. Даденкова;


– науково-дослідна лабораторія надійності і довговічності мостів.

Лабораторії були акредитовані, все обладнання пройшло повірку та було отримано сертифікат вимірювальних можливостей, що свідчить про відповідність обладнання європейським стандартам. Це надасть науковцям кафедри можливість проводити технічний нагляд на етапі проєктування і будування, а також перспективу створення базової організації.

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань «Випробувальної лабораторії якості матеріалів транспортного будівництва» вимогам ДСТУ ISO 10012:2005.

Такі можливості є особливо актуальними в такий нелегкий час, що переживає наша країна. Це розширює можливості університету та , зокрема кафедри щодо участі у проєктах по відбудові та відновленню об’єктів транспортної інфраструктури.

Також на кафедрі мостів, тунелів та гідротехнічних споруд створений науковий гурток для студентів зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітня програма «Мости і транспортні тунелі» та зі спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» освітня програма «Гідротехнічні споруди в транспортному будівництві».

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО