logo

Наказ про склад Екзаменаційних комісій по захисту дипломних проектів (робіт) магістрів (денної та заочної форми навчання)

Наказ про затвердження тем і керівників дипломних робіт випускників ступеня магістр

Наказ про затвердження тем і керівників дипломних робіт випускників ступеня бакалавр

Додаток до наказу про призначення тем і керівників бакалаврських випускових робіт автомеханічного факультету

Графік захисту магістерських робіт студентами

Програма комплексного державного іспиту з економічної теорії для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Програма державного екзамену для здобуття ступеня бакалавра за фаховим спрямуванням «Організація і регулювання дорожнього руху» Спеціальність 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»

Програма державного екзамену для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 101 «Екологія» (освітня програма «Екологія»)

Програма державного екзамену для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 «Право» (освітня програма «Право»)

Програма державного екзамену для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 015 «Професійна освіта» (освітня програма «Професійна освіта (Транспорт)»)

Результати складання державного екзамену спеціальність 015 «Професійна освіта» 23.06.2020

Результати складання атестаційного екзамену спеціальність 081 «Право» 22.06.2020

Результати складання атестаційного екзамену спеціальність 081 «Право» 23.06.2020

Результати складання атестаційного екзамену спеціальність 081 «Право» 24.06.2020

Результати складання атестаційного екзамену спеціальність 081 «Право» 25.06.2020

Результати складання атестаційного екзамену спеціальність 081 «Право» 26.06.2020

Результати складання атестаційного екзамену спеціальність 081 «Право» 27.06.2020

Результати складання атестаційного екзамену спеціальність 081 «Право» 29.06.2020

Результати складання державного екзамену з економічної теорії 22.06.2020

Результати складання державного екзамену з економічної теорії 23.06.2020

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО