logo

Наказ про склад Екзаменаційних комісій по захисту дипломних проектів (робіт) магістрів (денної та заочної форми навчання)

Наказ про затвердження тем і керівників дипломних робіт випускників ступеня магістр

Наказ про затвердження тем і керівників дипломних робіт випускників ступеня бакалавр

Додаток до наказу про призначення тем і керівників бакалаврських випускових робіт автомеханічного факультету

Графік захисту магістерських робіт студентами

Програма комплексного державного іспиту з економічної теорії для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Програма державного екзамену для здобуття ступеня бакалавра за фаховим спрямуванням «Організація і регулювання дорожнього руху» Спеціальність 275 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)»

Програма державного екзамену для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 101 «Екологія» (освітня програма «Екологія»)

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО