logo

Врочистості в Національному транспортному університеті з відзначення 75-річчя вишу (14 листопада 2019)

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ, ПРИСВЯЧЕНЕ 75-РІЧЧЮ ЗАСНУВАННЯ  УНІВЕРСИТЕТУ

В розширеному засіданні Вченої ради університету взяли участь провідні вчені, професори, викладачі, студенти університету, керівники  МОН України, профільних концернів, корпорацій, наукових закладів, підприємств транспортної галузі України та зарубіжжя.

Засідання відкрив ректор університету, професор Дмитриченко М.Ф., який у своєму вступному слові згадав основні етапи становлення університету, висловив теплі слова  вдячності фундаторам та розбудовникам за їх вклад в розбудову рідного вишу.

Три чверті століття науково-педагогічні працівники, співробітники своєю сумлінною, самовідданою працею підтверджують престиж нашого університету. Колектив Національного транспортного університету, отримавши цей статус у 2000 році й успішно підтвердивши його, послідовно продовжує славні традиції, закладені ще 75 років тому.

Сьогодні університет – один з провідних закладів вищої освіти транспортного профілю в Україні, виш, який готує фахівців освітніх та освітньо-наукових рівнів бакалавр, магістр та доктор філософії. Це освітній, навчально-методичний та науковий центр з підготовки висококваліфікованих кадрів для всієї дорожньо-транспортної інфраструктури нашої держави.

За 75 років існування в університеті підготовлено більше 100 тисяч висококваліфікованих фахівців для України та інших країн. За останні роки значно збільшився контингент студентів (всього в університеті разом з відокремленими структурними підрозділами навчається понад 12 тисяч студентів, серед яких більше 400 іноземців з 20 країн світу), розширився  перелік спеціальностей (напрямів підготовки).

У 2019 році НТУ здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії за 102 освітніми та  освітньо-науковими програмами.

Освітній та науковий потенціал університету забезпечують 62 професори, доктори наук та 275 доцентів, кандидатів наук. Серед них 41 лауреати Державної премії України, Заслужені діячі науки і техніки України, Заслужені працівники транспорту, Заслужені працівники народної освіти України. 18 викладачів є дійсними членами та членами-кореспондентами галузевих академій України та інших держав.  До освітнього процесу залучені 88 висококваліфікованих фахівців з підприємств, установ та наукових закладів (докторів та кандидатів наук).

 

На сучасному етапі університет приділяє велику увагу міжнародній співпраці в усіх її напрямах та здійснює міжнародне співробітництво з більш ніж 30 закордонними закладами вищої освіти з 18 країн світу.

З 2017 року Національний транспортний університет є членом Міжнародного Транспортного Альянсу, а з 2014 року –  Європейської асоціації університетів.

При університеті функціонують 4 спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Успішно діють аспірантура і докторантура. В поточному навчальному році в аспірантурі університету навчаються 152 аспіранти.

Результати наукових досліджень широко висвітлюються у виданнях Web of Science, Scopus, IC Коперникус.

Важливою запорукою підвищення якості та ефективності освіти, забезпечення конкурентно-спроможності випускників закладів вищої освіти на ринку праці є активне застосування інформаційних технологій у науково-освітній та управлінській діяльності університету. Провідну роль у цьому відіграє Інформаційно-обчислювальний центр НТУ. В університеті створена унікальна науково-освітня оптоволоконна телекомунікаційна мережа, яка об’єднує усі підрозділи університету. Функціонують 16 мультимедійних факультетських комп’ютерних класів і 12 спеціалізованих лабораторій, які дають можливість ефективно застосувати в науково-освітньому процесі новітні програмні та технічні комплекси. 

Діяльність університету тісно пов’язана із провідними фірмами, підприємствами транспортного та дорожньо-будівельного комплексу як в Україні, так і за кордоном. Університетом укладено понад  400 угод про співпрацю з виробництвом, за якими НТУ отримує вагому допомогу в матеріально-технічному забезпеченні освітнього та наукового процесу, формуванні баз практики, працевлаштуванні випускників. Створено навчально-наукові центри  з такими компаніями-партнерами, як: «MOTUL», «SKANIA», «УкрАВТО», «Катерпілер – Цепелін Україна», «NIKO» та інші. У відповідності із зазначеними угодами на підприємствах діє 40 філій кафедр університету.

Досягнуті здобутки, численні нагороди, грамоти, золоті медалі багатьох всеукраїнських і міжнародних виставок свідчать про сумлінну і наполегливу працю колективу університету щодо підвищення якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів для дорожнього – транспортного комплексу країни.

На теперішній час НТУ перебуває на новому етапі творчого злету. Національний статус засвідчує високий рівень організації науково-освітнього процесу відповідно до європейських стандартів.

Ректор щиро вітав колектив Національного транспортного університету та наших гостей з 75-річним ювілеєм та бажав нових здобутків у благородній справі підготовки фахівців, вихованні патріотів України. 

Присутні оплесками зустріли оприлюднені Першим заступником Міністра освіти і науки України Полюховичем Ю.Ю. Привітання колективу університету з 75-річчям вишу від Президента України Володимира Зеленського та голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова.


Перший заступник Міністра МОН України вручив професорам університету високі державні нагороди:

професору Савенку В.Я., завідувачу кафедри транспортного будівництва та управління майном – Орден «За заслуги» ІІІ ступеня;

професору Гутаревичу Ю.Ф., завідувачу кафедри двигунів і теплотехніки – Орден «За заслуги» ІІ ступеня;

професору Філіповій Г.А., професор кафедри автомобілів – орден Княгині Ольги ІІІ ступеня;

професору Андрусенко С.І., завідувачу кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу, професору Бакуліч О.О., декану факультету менеджменту, логістики та туризму, професору Грищуку О.К., проректору з навчальної роботи, професору Козак Л.С., завідувачу кафедри економіки – посвідчення про присвоєння Почесного звання «Заслужений працівник освіти України»;

професору Данчуку В.В., декану факультету транспортних та інформаційних технологій, професору Мозговому В.В., завідувачу кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії – посвідчення про присвоєння Почесного звання «Заслужений працівник транспорту України»;

професору Воркут Т.А., завідувачу кафедри транспортного права та логістики, професору Славінській О.С., декану факультету транспортного будівництва – посвідчення про присвоєння Почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Полюхович Ю.Ю. вручив також Почесні грамоти Верховної Ради України, Почесні грамоти Кабінету Міністрів України, Подяки Прем’єр-міністра України, Нагрудні знаки Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення», «Відмінник освіти України» та Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України 51 співробітнику університету.

З привітаннями та врученням відомчих нагород виступили:

Климпуш О.Д., голова наглядової ради НТУ, голова федерації роботодавців транспорту України; Костюченко Л.М., президент АсМАП України; професор Куліков П.М., голова ради ректорів Київського регіону; Густєлєв О.О., генеральний директор корпорації «Київавтодор»; Хокан Йоде, генеральний директор компанії «Сканія Україна»; Козіс О.М., голова правління корпорації «УкрАВТО»; Редзюк А.М., директор державного автотранспортного науково-дослідного і проектного інституту, Шелюг А.В., Генеральний директор концерну «NIKO», Безуглий А.О., директор ДП «ДерждорНДІ», Федоренко О.В., т.в.о голови Державного агентства автомобільних доріг України; Шеремета В.В., голова Асоціації ветеранів спецпідрозділів «К» Служби безпеки України; професор Рассказов О.О., випускник університету; керівники відокремлених структурних підрозділів університету.

Виступаючі привітали колектив університету з ювілеєм, подякували за високу якість підготовки фахівців та вагомий вклад випускників  університету в економіку та науку України, побажали подальших успіхів.

 

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО