logo

Загальні збори колективу університету присвячені, початку нового 2018-2019 навчального року

На зборах зі звітом про роботу колективу університету за 2017-2018 навчальний рік та завданнями на новий навчальний рік виступив ректор університету професор Дмитриченко М.Ф.

Минулий навчальний рік можна вважати успішним за всіма напрямками роботи. Серед здобутків звітного року: виконання сучасних вимог щодо подальшого підвищення якості підготовки фахівців; відкриття нових спеціальностей; зростання  ефективності наукових досліджень; вагоме розширення участі університету в  міжнародних проектах та забезпеченні академічної мобільності студентів; зміцнення матеріально-технічної бази; стабільне фінансове становище.

Збори схвалили звіт ректора та рекомендації щодо завдань на новий начальний рік.

Запропоновані конкретні заходи за напрямками діяльності університету щодо подальшого покращення роботи.

Адреса університету:
Україна, 01010, м. Київ,
вул. М. Омеляновича-Павленка, 1
тел. +38 (044) 280-82-03
е-mail: general@ntu.edu.ua
http://www.ntu.edu.ua

Приймальна комісія:
кімн. 119б,
тел.+38 (044) 280-54-09

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО