logo

Положення про Вчену раду Національного транспортного університету

1. Загалні положення

1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII та Статуту університету.

1.2. Положення визначає основні завдання, повноваження та напрями діяльності Вченої ради Національного транспортного університету.

1.3. Вчена рада є колегіальним органом управління університету.

Положення Вченої ради

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО