logo

Славінська Олена Сергіївна

проректор з наукової роботи Національного транспортного університету

Науковий ступінь, вчене звання:

доктор технічних наук, професор

Досягнення:

відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Транспортної академії України, нагороджена нагрудним знаком «Знаком пошани» Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор»

 Біографія:

Народилася 16 травня 1971 року в м. Біла Церква Київської області. У 1988 році закінчила середню школу № 39 м. Києва.

У 1993 році закінчила Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів», фахова кваліфікація – інженер-будівельник.

З 1995 р. по 1999 р. навчалася в аспірантурі при Українському транспортному університеті.

Працює у Національному транспортному університеті з 1999 р. на кафедрі будівництва та експлуатації доріг на посадах асистента, доцента.

У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” за спеціальністю 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми, тема дисертації: «Моделі та методи розрахунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків».

У 2002 році отримала вчене звання доцента кафедри будівництва та експлуатації доріг.

З 2003 по 2006 р. навчалася з відривом від виробництва у докторантурі при кафедрі будівництва та експлуатації доріг.

У 2006 році – лауреат премії Президента України для молодих вчених за роботу: “Нові системи моніторингу та методи прогнозування розвитку внутрішніх течій, загальних і місцевих розмивів, переносу домішок у природних водних потоках”.

У 2009 р. захистила докторську дисертацію у Національному транспортному університеті за спеціальністю 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми, тема дисертаційної роботи: «Теорія та методи прогнозування розмивів в зоні впливу мостових переходів».

З 2009 р. по травень 2021 р. працювала на посаді декана дорожньо-будівельного факультету, з 1.09.2014 р. – факультету транспортного будівництва.

З 2010 р. – професор кафедри будівництва та експлуатації доріг.

З вересня 2014 р. по лютий 2017 р. виконувала обов’язки завідувача кафедри управління виробництвом і майном. З 2017 р. по теперішній час працює за сумісництвом на посаді професора кафедри транспортного будівництва та управління майном.

Напрямок наукових інтересів – сучасні методи прогнозування розмивів у зоні впливу гідротехнічних споруд; методи проектування, будівництва та експлуатації систем водовідведення на автомобільних дорогах; дослідження методологічних основ оцінки землі та нерухомого майна в дорожньо-транспортній галузі.

Є автором понад 200 науко-методичних праць, зокрема 4 монографій і 15 навчальних посібників, та розробником державних, галузевих нормативних документів України.


Приймальня: Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 327.
Телефон: +38 (044) 280-84-48
E-mail: elenaslavin9@gmail.com

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО