logo

rektor-ntu

Дмитриченко Микола Федорович

виконує обов’язки ректора Національного транспортного університету

Науковий ступінь, вчене звання:

доктор технічних наук, професор

Досягнення:

Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Президент Транспортної Академії України, академік Національної Академії педагогічних наук України, нагороджений орденом «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ступенів.

Біографія:

Народився 19 грудня 1952 року у м. Снятин Івано-Франківської області в родині вчителів. У 1976 році закінчив з відзнакою механічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації, де пройшов шлях від аспіранта, асистента до професора, завідуючого кафедрою, проректора університету.

У 2000–2002 роки займав посаду начальника департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України. Входив до складу комісії фахівців по розробці проекту закону України «Про вищу освіту», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні та інших законодавчо – нормативних актів у сфері вищої освіти. З 2002 року – ректор Національного транспортного університету та завідувач кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства.

Відомий спеціаліст у галузі машинознавства. Автор понад 380 наукових праць, зокрема монографій: «Еластогідродинаміка: теорія та практика», «Мастильна дія олив в умовах еластогідродинамічного мащення», «Смазочные процессы в условиях нестационарного трения»; навчальних посібників: «Вища освіта і Болонський процес», «Триботехніка та основи надійності машин», «Механічна обробка (Режими різання). Розробник ряду нових методів підвищення зносостійкості та надійності машин.

Проходив стажування у вищих навчальних закладах Великобританії, США і Канади. Вільно володіє англійською мовою.


Приймальня: 01010 Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 318.
Телефон: +38 (044)  280-82-03
E-mail: dmitrichenko@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО