logo

pershij-prorektor

перший проректор Національного транспортного університету

Науковий ступінь, вчене звання:

кандидат технічних наук, професор

Досягнення:

Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України, академік Транспортної академії України, нагороджений Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила», подякою Прем’єр-міністра України, медаллю «За особливі досягнення в роботі І ступеня» МВС України.

Біографія:

Народився 31 березня 1957 року. Закінчив середню школу № 16 м. Києва. Навчався на механіко-математичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка та на автомобільному факультеті Київського автомобільно-дорожнього інституту за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”, який закінчив у 1984 році. З 1978 по 1980 рік проходив дійсну військову службу.

З 1984 року працював у Київському автомобільно-дорожньому інституті (тепер Національний транспортний університет) стажистом-дослідником кафедри “Автомобілі”, де займався науково-дослідною роботою в галузі спеціальних транспортних засобів, які призначені для роботи у важких специфічних умовах (сніг, лід, вода, болото, дно водоймища тощо).

З 1986 по 1990 рік навчався в аспірантурі КАДІ. У 1992 році в Білоруській політехнічній академії захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 – “Автомобілі і трактори”. Тема дисертації “Оптимізація конструктивних параметрів роторно-гвинтового рушія спеціального транспортного засобу”.

З 1990 по 1993 рік працював науковим співробітником, старшим науковим співробітником науково-дослідної частини КАДІ.

Наукову діяльність поєднував з викладацькою роботою, яку почав на кафедрі “Автомобілі” КАДІ, де працював з 1990 року асистентом, доцентом, а з 2009 по теперішній час – професором.

У 1992-1994 р.р. працював провідним науковим співробітником (за сумісництвом) в Українському науково-дослідному інституті стандартизації, сертифікації і інформатики, де займався роботою по створенню Державних стандартів в галузі автомобілебудування та автомобільного транспорту, член SAE.

З 2003 по 2013 рік призначався відповідальним секретарем Приймальної комісії університету, заступник Першого проректора у 2007-2008 рр.

З 2008 по 2022 рік проректор з навчальної роботи Національного транспортного університету.

Викладацьку роботу на кафедрі «Туризм» поєднує з науковою діяльністю. Керує науковою роботою аспірантів та здобувачів вченого ступеня, є автором понад 100 наукових праць, має патенти і авторські свідоцтва на винаходи, свідоцтва про реєстрацію авторського права.

Займається проблемами вибору раціональної конструкції міських автобусів, створення транспортних засобів спеціального призначення, організації транспортного забезпечення в туризмі, а також проблемами  методології вищої школи.


Приймальня: Україна, 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 330.
Телефон: +38 (044) 280-20-14
E-mail: gryshchuk@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО