logo

Директор центру:

dudnik-o-s

Дудник Олексій Сергійович — директор Центру міжнародної освіти Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, доцент кафедри міжнародних перевезень та митного контролю.

 

Телефон: (044) 280-14-39, внутрішній: 5-03

 

Заступник директора:

Кузьменко Ольга Андріївна — заступник директора з навчально-виховної роботи, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму.

Посадові обов’язки:

 • розробка графіку навчального процесу, навчальних та робочих планів, планування навчального навантаження, державних іспитів та захисту магістерських робіт;
 • контроль за розкладом занять та іспитів, складання семестрових заліків та іспитів;
  • визначення академічної різниці, оформлення та видача академічних довідок;
 • організація процесу складання державних іспитів, а також захисту випускних кваліфікаційних магістерських (дипломних) робіт студентами-іноземцями;
  • підготовка всіх необхідних звітів по роботі ЦМО;
  • забезпечення підготовки та перевірки документів про вищу освіту студентам випускникам-іноземцям;
 • здійснення перевірки та контролю за дотриманням правил та умов проживання студентів-іноземців в гуртожитках студмістечка НТУ;
 • проведення виховної роботи та організація дозвілля в поза навчальний час зі студентами-іноземцями.

Телефон: (044) 280-68-33, внутрішній: 5-06

Співробітники центру:

antonuk-a-a

Антонюк Алла Андріївна — методист вищої категорії.

Посадові обов’язки:

 • здійснює реєстрацію паспортних документів іноземних студентів в Центральному міжрегіональному управлінні державної міграційної служби у м. Києві та Київській області;
 • оформляє облікові картки іноземних студентів;
 • готує звіти для органів внутрішніх справ згідно чинного законодавства;
 • видає запрошення на навчання іноземних громадян, веде облік запрошень;
 • готує звіти в органи внутрішніх справ та Міністерство освіти по використанню бланків запрошень, готує відповіді на листи юридичних та фізичних осіб;
 • видає довідки іноземним громадянам;
 • готує списки контингенту іноземних студентів.

Телефон: (044) 280-14-39, внутрішній: 5-05


Юрчук Тетяна Іванівна — методист вищої категорії.

Посадові обов’язки:

 

 • прийом документів на навчання і оформлення особових справ студентів-іноземців денної форми навчання,
 • підготовка необхідних документів в приймальну комісію про допуск до складання фахових вступних випробувань (співбесіди) та зарахування іноземних громадян;
 • здійснює підготовку методичних матеріалів;
 • організація процесу замовлення, оформлення і видачі студентських квитків та залікових книжок студентам-іноземцям денної форми навчання;
 • підготовка проектів наказів, доповідних (службових) записок та розпоряджень по центру, які стосуються студентів денної форми навчання;
 • підготовка документації по організації навчального процесу студентів-іноземців денної форми навчання;
 • оформлення навчальних карток і особових справ студентів-іноземців денної форми навчання;
 • перевірка і контроль роботи старост академічних груп, правильність ведення та заповнення журналів, роз’яснення з питань навчального процесу та розкладу занять;
 • систематична перевірка відвідування занять студентів-іноземців, ведення обліку успішності;
 • здійснення перевірки та контролю за дотриманням правил та умов проживання студентів-іноземців в гуртожитках студмістечка НТУ;
 • проведення виховної роботи та організація дозвілля в поза навчальний час зі студентами-іноземцями.

Телефон: (044) 280-68-33, внутрішній: 5-06


Poleva-n-m

Полєва Наталія Миколаївна — співробітник центру, методист, асистент кафедри електроніки та обчислювальної техніки.

Посадові обов’язки:

 • робота зі студентами-іноземцями заочної форми навчання на факультеті менеджменту, логістики та туризму (ФМЛТ), факультеті економіки і права (ФЕП) та автомеханічному факультеті (АМФ);
 • прийом документів на навчання денної та заочної форм для студентів-іноземців;
 • ведення табелю обліку використаного робочого часу співробітниками Центру;
 • здійснення координації ЦМО з кафедрами університету стосовно забезпечення студентів заочної форми методичними матеріалами вивчення дисциплін;
 • оформлення та видача необхідних довідок студентам-іноземцям;
 • ведення контрольної звітності про результати заліково-екзаменаційних сесій студентами-іноземцями та ліквідації академічних заборгованостей;
 • проведення консультаційної та виховної роботи зі студентами-іноземцями.

Телефон: (044) 280-14-39, внутрішній: 5-05

 


Франко Тетяна Сергіївна — співробітник центру, методист ІІ-ї категорії.

Посадові обов’язки:

 • робота зі студентами-іноземцями заочної форми навчання на факультеті транспортних та інформаційних технологій (ФТІТ) та факультеті транспортного будівництва (ФТБ);
 • прийом документів на навчання і оформлення особових справ студентів-іноземців заочної форми навчання, підготовка необхідних документів в приймальну комісію про допуск до складання фахових вступних випробувань (співбесіди) та зарахування іноземних громадян;
 • організація процесу замовлення, оформлення і видачі студентських квитків та залікових книжок студентам-іноземцям заочної форми навчання;
 • підготовка проектів наказів, доповідних (службових) записок та розпоряджень по центру, які стосуються студентів заочної форми навчання;
 • підготовка документації по організації навчального процесу студентів-іноземців заочної форми навчання, оформлення навчальних карток і особових справ студентів-іноземців заочної форми навчання;
 • організовує та контролює складання семестрових заліків та іспитів студентами-іноземцями, підготовка документації, необхідної для організації сесії та практики студентів-іноземців заочної форми навчання;
 • проведення виховної роботи та організація дозвілля в поза навчальний час зі студентами-іноземцями денної форми навчання.

Телефон: (044) 280-14-39, внутрішній: 5-05


Центр міжнародної освіти є структурним підрозділом Національного транспортного університету. Центр міжнародної освіти створено на базі Інституту доуніверситетської підготовки і міжнародного співробітництва згідно Наказу Ректора НТУ від 16.02.2016 року, якому передувало відповідне рішення Вченої ради університету.

Однією з головних задач Центру є формування контингенту іноземних студентів. Сьогодні в університеті навчається більше 400 іноземців – серед них громадяни Азербайджану, Узбекистану, Монголії, Грузії, Еквадору, Алжиру, Марокко, Туніс, США, Китаю, Молдови, Туреччини, Туркменістану.

Центр тісно співпрацює з Департаментом міжнародного співробітництва і європейської інтеграції, Українським державним центром міжнародної освіти, Міністерства освіти і науки України, дипломатичними представництвами ряду іноземних держав, акредитованих в Україні. Укладено ряд договорів з агентствами по направленню іноземців на навчання в Україну. На основі цих договорів видаються запрошення на навчання в НТУ.

Ведеться робота по налагодженню співпраці з міжнародними освітніми організаціями і провідними зарубіжними університетами. Необхідна інформація по міжнародному співробітництву надається факультетам і кафедрам університету.

Роботу в Центрі міжнародної освіти координують на підготовці іноземних громадян за освітньо-професійною програмою бакалавра та магістра в НТУ. При Центрі функціонує методична рада і відбіркова комісія Приймальної комісії НТУ.

Освітня діяльність Центру міжнародної освіти НТУ здійснюється згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України – серія АЕ № 636091: підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямками та спеціальностями.

Щоб стати студентом Національного транспортного університету необхідно:

 1. Отримати запрошення на навчання.

Для отримання Запрошення на навчання абітурієнт звертається листом (поштою, факсом або e-mail) з проханням прийняти на навчання у Національний транспортний університет. Для зручності спілкування в подальшому використовується листування по e-mail.

Документи, необхідні для оформлення Запрошення на навчання:

 • заява абітурієнта (розміщена за посиланням: Заявочна форма вступника);
 • згода на опрацювання персональних даних (розміщена за посиланням: Згода на опрацювання ПД вступника);
 • копія першої сторінки паспорта (повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта);
 • копія документа про середню освіту з переліком вивчених дисциплін і оцінками.

Після розгляду документів Центр міжнародної освіти видає Запрошення на навчання, яке оформлюється згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

Запрошення абітурієнту на навчання необхідне для:

 • одержання візи на в’їзд до України;
 • підтвердження мети в’їзду під час проходження паспортного контролю (перевіряється прикордонниками);
 • зарахування до Національного транспортного університету.
 1. Повідомити співробітників центру міжнародної освіти Національного транспортного університету про час і дату приїзду.

У міжнародному аеропорту Бориспіль (м. Київ) Вас зустріне представник Національного транспортного університету і супроводить до університету.

 1. Стати студентом Національного транспортного університету пройшовши фахове вступне випробування (співбесіда).

Не пізніше наступного дня після приїзду подати необхідні для вступу документи до Центру міжнародної освіти НТУ по роботі з іноземними студентами та пройти вступну співбесіду.

Перелік документів для вступу до Національного транспортного університету:

Для зарахування до університету іноземець подає такі документи:

 1. Заяву-анкету встановленої Національним транспортним університетом форми;
 2. Оригінал та переклад документа про попередню освіту на українську мову (нотаріально завірені);
 3. При вступі на навчання для здобуття ступеня магістра – оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім рівнем освіти, отримані кредити/тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін; а також переклад цього документа (додатка до нього) українською мовою, засвідчений нотаріально;
 4. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, переклад паспортного документа українською мовою (два екземпляри);
 5. Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги (країни СНД, за винятком Туркменістану);
 6. Дванадцять матових фотокарток розміром 35х45 мм;
 7. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Підготовка іноземних громадян за денною та заочною формами навчання

Спеціальності підготовки
бакалаврів і магістрів
Фахові спрямування та спеціалізації
в межах спеціальностей
Автомобільний транспорт (денна та заочна форми навчання) Автомобілі та автомобільне господарство
Галузеве машинобудування (денна та заочна форми навчання) Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Колісні та гусеничні транспортні засоби

Енергетичне машинобудування (денна форма навчання) Двигуни внутрішнього згорання
Прикладна механіка (денна та заочна форми навчання) Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна форма навчання) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Екологія (денна та заочна форми навчання) Екологія та охорона навколишнього середовища
Дизайн (денна форма навчання) Дизайн промисловий
Будівництво та цивільна інженерія (денна та заочна форми навчання) Автомобільні дороги і аеродроми

Будівництво та експлуатація аеродромів

Мости і транспортні тунелі

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Геодезія та землеустрій (денна форма навчання) Геодезія

Оцінка землі та нерухомого майна

Транспортні технології (автомобільний транспорт) (денна та заочна форми навчання) Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Організація міжнародних перевезень

Організація митного контролю на транспорті

Організація і регулювання дорожнього руху

Транспортні системи міст

Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (денна та заочна форми навчання) Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Системи штучного інтелекту

Інженерія програмного забезпечення (денна форма навчання) Інженерія програмного забезпечення
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна форма навчання) Документознавство та інформаційна діяльність
Фінанси, банківська справа та страхування (денна та заочна форми навчання) Фінанси і кредит
Облік і оподаткування (денна та заочна форми навчання) Облік і аудит
Менеджмент (денна та заочна форми навчання) Транспортний менеджмент і логістика

Менеджмент у системах автосервісу

Логістика

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент природоохоронної діяльності

Управління проектами

Туризм (денна та заочна форми навчання) Туризмознавство
Економіка (денна та заочна форми навчання) Міжнародна економіка

Економіка підприємства

Право (денна та заочна форми навчання) Правознавство
Професійна освіта (транспорт) (денна форма навчання) Професійна освіта (транспорт)
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) (денна форма навчання) Переклад (технічний)

 

Вартість навчання та перелік конкурсних предметів для вступу в Національний транспортний університет (для здобуття ступеня БАКАЛАВРА)

Спеціальності
підготовки бакалавра
Вартість навчання
для здобуття ступеня магістра
для вступників 201
9 р., USD/навч. рік
(по курсу НБУ
)
Форма навчання
денна заочна
Автомобільний транспорт 1850 950
Галузеве машинобудування 1850 950
Енергетичне машинобудування 1850 950
Прикладна механіка 1850 950
Матеріалознавство 1850 950
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1850
Екологія 1850 950
Технології захисту навколишнього середовища 1850 950
Дизайн 1850
Будівництво та цивільна інженерія 1850 950
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 1850
Системний аналіз 1850
Геодезія та землеустрій 1850
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1850 950
Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)
1850 950
Комп’ютерні науки 1850 950
Інженерія програмного забезпечення 1850
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1850
Фінанси, банківська справа та страхування 1850 950
Облік і оподаткування 1850 950
Менеджмент 1850 950
Туризм 1850 950
Економіка 1850 950
Право 1850 950
Професійна освіта (транспорт) 1850
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) 1850

*Ціни вказані за 1 рік навчання (2019-2020 рр.)
Оплата здійснюється у гривнях згідно з курсом Національного Банку України на день оплати.

Вартість навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА на основі раніше здобутого ступеня бакалавра

Спеціальності
підготовки магістра
Вартість навчання
для здобуття ступеня магістра
для вступників 201
9 р., USD/навч. рік
(по курсу НБУ
)
Форма навчання
денна заочна
Автомобільний транспорт 2050 1200
Галузеве машинобудування 2050 1200
Енергетичне машинобудування 2050 1200
Прикладна механіка 2050 1200
Екологія 2050 1200
Дизайн 2050
Будівництво та цивільна інженерія 2050 1200
Геодезія та землеустрій 2050
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2050 1200
Транспортні технології
(на автомобільному транспорті)
2050 1200
Комп’ютерні науки 2050 1200
Фінанси, банківська справа та страхування 2050 1200
Облік і оподаткування 2050 1200
Менеджмент 2050 1200
Туризм 2050 1200
Економіка 2050 1200
Право 2050 1200
Професійна освіта (транспорт) 2050

*Ціни вказані за 1 рік навчання (2019-2020 рр.)

Терміни навчання в Центрі міжнародної освіти НТУ:                                                          

Для здобуття ступеня бакалавра термін навчання складає – три роки і десять місяців;

Для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра термін навчання складає – один рік і п’ять місяців.

Терміни проведення вступної компанії в 2019/2020 навчальному році

Іноземці, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на підставі академічних прав, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, еквівалентний повній загальній середній освіті, освітньо-кваліфікаційному рівню молодшого спеціаліста, та які вступають для здобуття ступеня магістра, проходять співбесіду з обраної спеціальності з 15 липня по 01 листопада 2019 року і з 15 січня по 01 березня 2020 року.

Зарахування іноземних громадян здійснюється відповідно не пізніше 01 листопада 2019 року и 01 березня 2020 року.

З ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПРОШЕНЬ НА НАВЧАННЯ ТА З БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА АДРЕСОЮ:

01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кабінет і263, і264
Телефон: +38 (044) 280-14-39, +38 (044) 280-68-33
E-mail IEC@ntu.edu.ua, dovuz@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО