logo

Директор центру:

dudnik-o-sДудник Олексій Сергійович — директор Центру міжнародної освіти Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, доцент кафедри міжнародних перевезень та митного контролю.

 

Телефон: (044) 280-14-39, внутрішній: 5-03

Заступник директора:

Кузьменко Ольга Андріївна — заступник директора з навчально-виховної роботи, кандидат економічних наук.

Посадові обов’язки:

• розробка графіку навчального процесу, навчальних та робочих планів, планування навчального навантаження, державних іспитів та захисту магістерських робіт;

• контроль за розкладом занять та іспитів, складання семестрових заліків та іспитів;
• визначення академічної різниці, оформлення та видача академічних довідок;

• організація процесу складання державних іспитів, а також захисту випускних кваліфікаційних магістерських (дипломних) робіт студентами-іноземцями;
• підготовка всіх необхідних звітів по роботі ЦМО;
• забезпечення підготовки та перевірки документів про вищу освіту студентам випускникам-іноземцям;

• здійснення перевірки та контролю за дотриманням правил та умов проживання студентів-іноземців в гуртожитках студмістечка НТУ;

• проведення виховної роботи та організація дозвілля в поза навчальний час зі студентами-іноземцями.

Телефон: (044) 280-68-33, внутрішній: 5-06

Співробітники центру:

antonuk-a-aАнтонюк Алла Андріївна — методист вищої категорії.

Посадові обов’язки:

• здійснює реєстрацію паспортних документів іноземних студентів  в Управлінні у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб ГУ МВС України в м. Києві;

• оформляє облікові картки іноземних студентів;

• готує звіти для органів внутрішніх справ згідно чинного законодавства;

• видає  запрошення на навчання іноземних громадян, веде облік запрошень;

• готує звіти в органи внутрішніх справ та Міністерство освіти по  використанню бланків запрошень, готує відповіді на листи юридичних та фізичних осіб;

• видає довідки іноземним громадянам;

• готує проекти наказів на зарахування, відрахування, переведення іноземних студентів;

• готує списки контингенту іноземних студентів.

Телефон: (044) 280-14-39, внутрішній: 5-05


Карпенко Галина Петрівна — методист вищої категорії.

Посадові обов’язки:

• організовує всю свою роботу відповідно до цієї посадової інструкції зі студентами-іноземцями І-VI курсу заочної форми навчання на факультеті транспортних та інформаційних технологій (ФТІТ) та факультеті транспортного будівництва (ФТБ);

• прийом документів на навчання і оформлення особових справ студентів-іноземців заочної форми навчання, підготовка необхідних документів в приймальну комісію про допуск до складання фахових вступних випробувань (співбесіди) та зарахування іноземних громадян;

• здійснює підготовку методичних матеріалів;

• організація процесу замовлення, оформлення і видачі студентських квитків та залікових книжок студентам-іноземцям заочної форми навчання;

• підготовка проектів наказів, доповідних (службових) записок та розпоряджень по центру, які стосуються студентів заочної форми навчання;

• підготовка розкладу занять заочної форми навчання, узгоджує та координує роботу викладачів;

• підготовка документації по організації навчального процесу студентів-іноземців заочної форми навчання, оформлення навчальних карток і особових справ студентів-іноземців заочної форми навчання;

• організовує та контролює складання семестрових заліків та іспитів студентами-іноземцями, підготовка документації, необхідної для організації сесії та практики студентів-іноземців заочної форми навчання; підготовка необхідних звітів по роботі ЦМО;

• здійснення легалізації документів про освіту іноземних студентів;

• проведення виховної роботи та організація дозвілля в поза навчальний час зі студентами-іноземцями денної форми навчання.

Телефон: (044) 280-14-39, внутрішній: 5-05


muhalchuk-v-mМихальчук Валентина Михайлівна — методист вищої категорії.

Посадові обов’язки:

• організовує всю свою роботу відповідно до цієї посадової інструкції зі студентами-іноземцями І-V курсу денної форми навчання на факультеті менеджменту, логістики та туризму (ФМЛТ), факультеті економіки і права (ФЕП) та автомеханічному факультеті (АМФ);

• прийом документів на навчання і оформлення особових справ студентів-іноземців заочної форми навчання, підготовка необхідних документів в приймальну комісію про допуск до складання фахових вступних випробувань (співбесіди) та зарахування іноземних громадян;

• здійснює підготовку методичних матеріалів;

• організація процесу замовлення, оформлення і видачі студентських квитків та залікових книжок студентам-іноземцям заочної форми навчання;

• підготовка проектів наказів, доповідних (службових) записок та розпоряджень по центру, які стосуються студентів заочної форми навчання;

• підготовка документації по організації навчального процесу студентів-іноземців денної форми навчання;

• оформлення навчальних карток і особових справ студентів-іноземців денної форми навчання;

• перевірка і контроль роботи старост академічних груп, правильність ведення та заповнення журналів, роз’яснення з питань навчального процесу та розкладу занять;

• систематична перевірка відвідування занять студентів-іноземців, ведення обліку успішності;

• здійснення контролю за своєчасною оплатою за навчання, проживання в гуртожитку та страхування студентів-іноземців;

• здійснення легалізації документів про освіту іноземних студентів;

• ведення табелю обліку використаного робочого часу викладачами і співробітниками Центру;

• здійснення перевірки та контролю за дотриманням правил та умов проживання студентів-іноземців в гуртожитках студмістечка НТУ;

• проведення виховної роботи та організація дозвілля в поза навчальний час зі студентами-іноземцями.

Телефон: (044) 280-14-39, внутрішній: 5-05


Юрчук Тетяна Іванівна — методист вищої категорії.

Посадові обов’язки:

 

• прийом документів на навчання і оформлення особових справ студентів-іноземців заочної форми навчання, підготовка необхідних документів в приймальну комісію про допуск до складання фахових вступних випробувань (співбесіди) та зарахування іноземних громадян;

• здійснює підготовку методичних матеріалів;

• організація процесу замовлення, оформлення і видачі студентських квитків та залікових книжок студентам-іноземцям заочної форми навчання;

• підготовка проектів наказів, доповідних (службових) записок та розпоряджень по центру, які стосуються студентів заочної форми навчання;

• підготовка документації по організації навчального процесу студентів-іноземців денної форми навчання;

• оформлення навчальних карток і особових справ студентів-іноземців денної форми навчання;

• перевірка і контроль роботи старост академічних груп, правильність ведення та заповнення журналів, роз’яснення з питань навчального процесу та розкладу занять;

• систематична перевірка відвідування занять студентів-іноземців, ведення обліку успішності;

• здійснення контролю за своєчасною оплатою за навчання, проживання в гуртожитку та страхування студентів-іноземців;

• здійснення легалізації документів про освіту іноземних студентів;

• ведення табелю обліку використаного робочого часу викладачами і співробітниками Центру;

• здійснення перевірки та контролю за дотриманням правил та умов проживання студентів-іноземців в гуртожитках студмістечка НТУ;

• проведення виховної роботи та організація дозвілля в поза навчальний час зі студентами-іноземцями.

Телефон: (044) 280-68-33, внутрішній: 5-06


Poleva-n-mПолєва Наталія Миколаївна — співробітник центру, асистент кафедри електроніки та обчислювальної техніки.

Посадові обов’язки:

• організовує всю свою роботу відповідно до цієї посадової інструкції зі студентами-іноземцями І-VI курсу заочної форми навчання на факультеті транспортних та інформаційних технологій (ФТІТ) та факультеті транспортного будівництва (ФТБ), факультеті менеджменту, логістики та туризму (ФМЛТ), факультеті економіки і права (ФЕП) та автомеханічному факультеті (АМФ);

• проведення співбесід з абітурієнтами-іноземцями стосовно специфіки спеціальностей університету та прийом документів на навчання денної та заочної форм;

• участь в підготовці навчальних та робочих планів, планування навчального навантаження;

• здійснення координації ЦМО з кафедрами університету стосовно забезпечення студентів денної та заочної форми методичними матеріалами вивчення дисциплін;

• оформлення та видача необхідних довідок студентам-іноземцям;

• ведення контрольної звітності про результати заліково-екзаменаційних сесій студентами-іноземцями та ліквідації академічних заборгованостей;

• проведення консультаційної та виховної роботи зі студентами-іноземцями.

Телефон: (044) 280-14-39, внутрішній: 5-06


Франко Тетяна Сергіївна — співробітник центру, методист ІІ-ї категорії.

Посадові обов’язки:

• організовує всю свою роботу відповідно до цієї посадової інструкції зі студентами-іноземцями І-VI курсу заочної форми навчання на факультеті транспортних та інформаційних технологій (ФТІТ) та факультеті транспортного будівництва (ФТБ);

• прийом документів на навчання і оформлення особових справ студентів-іноземців заочної форми навчання, підготовка необхідних документів в приймальну комісію про допуск до складання фахових вступних випробувань (співбесіди) та зарахування іноземних громадян;

• здійснює підготовку методичних матеріалів;

• організація процесу замовлення, оформлення і видачі студентських квитків та залікових книжок студентам-іноземцям заочної форми навчання;

• підготовка проектів наказів, доповідних (службових) записок та розпоряджень по центру, які стосуються студентів заочної форми навчання;

• підготовка розкладу занять заочної форми навчання, узгоджує та координує роботу викладачів;

• підготовка документації по організації навчального процесу студентів-іноземців заочної форми навчання, оформлення навчальних карток і особових справ студентів-іноземців заочної форми навчання;

• організовує та контролює складання семестрових заліків та іспитів студентами-іноземцями, підготовка документації, необхідної для організації сесії та практики студентів-іноземців заочної форми навчання; підготовка необхідних звітів по роботі ЦМО;

• здійснення легалізації документів про освіту іноземних студентів;

• проведення виховної роботи та організація дозвілля в поза навчальний час зі студентами-іноземцями денної форми навчання.

Телефон: (044) 280-14-39, внутрішній: 5-05


Центр міжнародної освіти є структурним підрозділом Національного транспортного університету. Центр міжнародної освіти створено на базі Інституту доуніверситетської підготовки і міжнародного співробітництва згідно Наказу Ректора НТУ від 16.02.2016 року, якому передувало відповідне рішення Вченої ради університету.

Однією з головних задач Центру є формування контингенту іноземних студентів. Сьогодні в університеті навчається більше 700 іноземців – серед них громадяни Азербайджану, Білорусі, Грузії, Еквадору, Ізраїлю, Ірану, Казахстану, Киргизстану, Китаю, Литви, Латвії, Молдови, Німеччини, Росії, Туреччини, Туркменістану.

Центр тісно співпрацює з Департаментом міжнародного співробітництва і європейської інтеграції, Українським державним центром міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України, дипломатичними представництвами ряду іноземних держав, акредитованих в Україні. Укладено ряд договорів з агентствами по направленню іноземців на навчання в Україну. На основі цих договорів видаються запрошення на навчання в НТУ.

Ведеться робота по налагодженню співпраці з міжнародними освітніми організаціями і провідними зарубіжними університетами. Необхідна інформація по міжнародному співробітництву надається факультетам і кафедрам університету.

Роботу в Центрі міжнародної освіти координують на підготовці іноземних громадян за освітньо-професійною програмою бакалавра та магістра в НТУ. При Центрі функціонує методична рада і відбіркова комісія Приймальної комісії НТУ.

Освітня діяльність Центру доуніверситетської підготовки і міжнародного співробітництва НТУ здійснюється згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України – серія АЕ № 636091: підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямками та спеціальностями.

Щоб стати студентом Національного транспортного університету необхідно:

1. Отримати запрошення на навчання.

Для отримання Запрошення на навчання абітурієнт звертається листом (поштою, факсом або e-mail) з проханням прийняти на навчання у Національний транспортний університет. Для зручності спілкування в подальшому використовується листування по e-mail.

Документи, необхідні для оформлення Запрошення на навчання:

 • заява абітурієнта (розміщена за посиланням: Заявочна форма вступника);
 •  згода на опрацювання персональних даних (розміщена за посиланням: Згода на опрацювання ПД вступника);
 •  копія першої сторінки паспорта (повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта);
 •  копія документа про середню освіту з переліком вивчених дисциплін і оцінками.

Після розгляду документів Центр міжнародної освіти видає Запрошення на навчання, яке оформлюється згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

Запрошення абітурієнту на навчання необхідне для:

 • одержання візи на в’їзд до України;
 • підтвердження мети в’їзду під час проходження паспортного контролю (перевіряється прикордонниками);
 • зарахування до Національного транспортного університету.

2. Повідомити співробітників центру міжнародної освіти Національного транспортного університету про час і дату приїзду.

У міжнародному аеропорту Бориспіль (м. Київ) Вас зустріне представник Національного транспортного університету і супроводить до університету.

3. Стати студентом Національного транспортного університету пройшовши фахове вступне випробування (співбесіда).

Не пізніше наступного дня після приїзду подати необхідні для вступу документи до Центру міжнародної освіти НТУ по роботі з іноземними студентами та пройти вступну співбесіду.

Перелік документів для вступу до Національного транспортного університету:

Для зарахування до університету іноземець подає такі документи:

 1. Заяву-анкету встановленої Національним транспортним університетом форми;
 2. Оригінал та копію документа про попередню освіту;
 3. При вступі на навчання для здобуття ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім рівнем освіти, отримані кредити/тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін; а також переклад цього документа (додатка до нього) українською (російською) мовою, засвідчений нотаріально;
 4. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 5. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, переклад паспортного документа українською мовою;
 6. Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги (країни СНД, за винятком Туркменістану);
 7. Дванадцять матових фотокарток розміром 35х45 мм;
 8. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Підготовка іноземних громадян за денною та заочною формами навчання

Спеціальності підготовки
бакалаврів і магістрів
Фахові спрямування та спеціалізації
в межах спеціальностей
Автомобільний транспорт (денна та заочна форми навчання) Автомобілі та автомобільне господарство
Галузеве машинобудування (денна та заочна форми навчання) Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Колісні та гусеничні транспортні засоби

Енергетичне машинобудування (денна форма навчання) Двигуни внутрішнього згорання
Прикладна механіка (денна та заочна форми навчання) Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (денна форма навчання) Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Екологія (денна та заочна форми навчання) Екологія та охорона навколишнього середовища
Дизайн (денна форма навчання) Дизайн промисловий
Будівництво та цивільна інженерія (денна та заочна форми навчання) Автомобільні дороги і аеродроми

Будівництво та експлуатація аеродромів

Мости і транспортні тунелі

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Геодезія та землеустрій (денна форма навчання) Геодезія

Оцінка землі та нерухомого майна

Транспортні технології (автомобільний транспорт) (денна та заочна форми навчання) Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Організація міжнародних перевезень

Організація митного контролю на транспорті

Організація і регулювання дорожнього руху

Транспортні системи міст

Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (денна та заочна форми навчання) Інформаційні управляючі системи та технології

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Системи штучного інтелекту

Інженерія програмного забезпечення (денна форма навчання) Інженерія програмного забезпечення
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (денна форма навчання) Документознавство та інформаційна діяльність
Фінанси, банківська справа та страхування (денна та заочна форми навчання) Фінанси і кредит
Облік і оподаткування (денна та заочна форми навчання) Облік і аудит
Менеджмент (денна та заочна форми навчання) Транспортний менеджмент і логістика

Менеджмент у системах автосервісу

Логістика

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент природоохоронної діяльності

Управління проектами

Туризм (денна та заочна форми навчання) Туризмознавство
Економіка (денна та заочна форми навчання) Міжнародна економіка

Економіка підприємства

Право (денна та заочна форми навчання) Правознавство
Професійна освіта (транспорт) (денна форма навчання) Професійна освіта (транспорт)
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) (денна форма навчання) Переклад (технічний)

Вартість навчання та перелік конкурсних предметів для вступу в Національний транспортний університет (для здобуття ступеня БАКАЛАВРА)

Спеціальності
підготовки бакалаврів

Конкурсні предмети для вступу в 2017 році Вартість навчання
для здобуття ступеня бакалавра
для вступників 2017 р., USD/навч. рік(по курсу НБУ
)

Форма навчання

денна

заочна

Автомобільний транспорт

Російська мова Математика Фізика або іноземна мова 1950 1000

Галузеве машинобудування

Російська мова Математика Фізика або іноземна мова 1950

1000

Енергетичне  машинобудування

Російська мова Математика Фізика або іноземна мова 1950
Прикладна механіка Російська мова Математика Фізика або іноземна мова 1950

1000

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Російська мова Математика Фізика або іноземна мова 1950
Екологія Російська мова Біологія Математика або іноземна мова 1950

1000

Дизайн

Російська мова Історія України Творчий конкурс (рисунок та живопис)
Будівництво та цивільна інженерія Російська мова Математика Фізика або  Історія України 1950

1000

Геодезія та землеустрій

Російська мова Математика Географія або Історія України 1950
Транспортні технології
(автомобільний транспорт)
Російська мова Математика Іноземна мова або Історія України 1950

1000

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Російська мова Математика Фізика або іноземна мова 1950 1000

Інженерія програмного забезпечення

Російська мова Математика Фізика або іноземна мова 1950

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Російська мова Історія України Іноземна мова або
математика
1950

Фінанси, банківська справа та страхування

Російська мова Математика Історія України або
іноземна мова
1950

1000

Облік і оподаткування

Російська мова Математика Історія України або
іноземна мова
1950

1000

Менеджмент

Російська мова Математика Іноземна мова або
історія України
1950

1000

Туризм

Російська мова Історія України Іноземна мова або
Географія
1950

1000

Економіка

Російська мова Математика Історія України або
іноземна мова
1950

1000

Право

Російська мова Історія України Іноземна мова або математика 1950

1000

Професійна освіта (транспорт)

Російська мова

Математика Фізика або іноземна мова 1950

Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) Російська мова Історія України Іноземна мова (англійська) 1950

*Ціни вказані за 1 рік навчання (2017-2018 рр.)
Оплата здійснюється у гривнях згідно з курсом Національного Банку України на день оплати.

Вартість навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА на основі раніше здобутого ступеня бакалавра

Спеціальності
підготовки магістра

Вартість навчання
для здобуття ступеня магістра
для вступників 2017 р., USD/навч. рік
(по курсу НБУ
)

Форма навчання

денна

заочна

Автомобілі та автомобільне господарство

2050 1200
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

2050

1200

Двигуни внутрішнього згорання

2050

Колісні та гусеничні транспортні засоби

2050

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

2050

1200

Професійна освіта (транспорт)

2050

Екологія та охорона навколишнього середовища

2050

Дизайн

2050

Автомобільні дороги і аеродроми,

2050

1200

спеціалізації:

2050

Автомобільні дороги і аеродроми
Будівництво та експлуатація аеродромів

2050

Мости і транспортні тунелі

2050

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

2050

Геодезія, картографія та землеустрій

2050

Оцінка землі та нерухомого майна

2050

1200

Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт), спеціалізації:

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
Організація міжнародних перевезень
Організація митного контролю на транспорті

2050 1200

Організація і регулювання дорожнього руху

2050

1200

Транспортні системи, спеціалізації:

Транспортні системи міст
Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління

2050

Інформаційні управляючі системи та технології

2050

1200

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

2050

Інженерія програмного забезпечення

2050

 

Переклад (технічний)

2050

Міжнародна економіка

2050

Економіка підприємства

2050 1200

Фінанси і кредит

2050

1200

Облік і аудит

2050

Менеджмент організацій і адміністрування, спеціалізації: Транспортний менеджмент і логістика

2050

1200

Менеджмент у системах автосервісу

2050

Менеджмент природоохоронної діяльності

2050

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

2050

Логістика

2050 1200

Правознавство

2050

Туризмознавство

2050

Управління проектами

2050

*Ціни вказані за 1 рік навчання (2017-2018 рр.)

Терміни навчання в Центрі міжнародної освіти НТУ:

Для здобуття ступеня бакалавра термін навчання складає – чотири роки;

Для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра термін навчання складає – один рік і шість місяців.

Терміни проведення вступної компанії в 2017/2018 навчальному році

Іноземці, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на підставі академічних прав, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, еквівалентний повній загальній середній освіті, освітньо-кваліфікаційному рівню молодшого спеціаліста, та які вступають для здобуття ступеня магістра, проходять співбесіду з обраної спеціальності з 14 липня по 01 листопада 2017 року і з 15 січня по 01 березня 2018 року.

Зарахування іноземних громадян здійснюється відповідно не пізніше 01 листопада 2017 року и 01 березня 2018 року.

З ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПРОШЕНЬ НА НАВЧАННЯ ТА З БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА АДРЕСОЮ:

01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кабінет і263, і264
Телефон: +38 (044) 280-14-39, +38 (044) 280-68-33
E-mail IEC@ntu.edu.ua, dovuz@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО