logo

Директор центру:

Зюзюн Вадим Ігорович — директор Центру міжнародної освіти Національного транспортного університету, кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності.

 

Телефон: (044) 280-14-39, внутрішній: 5-03

 

Заступник директора:

    Парфентьєва Олена Геннадіївна — заступник директора з навчально-виховної роботи, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки.

Посадові обов’язки:

розробка графіку навчального процесу, навчальних та робочих планів, планування навчального навантаження, державних іспитів та захисту магістерських робіт;

контроль за розкладом занять та іспитів, складання семестрових заліків та іспитів;

підготовка всіх необхідних звітів по роботі центру;

проведення виховної роботи зі студентами-іноземцями.

Телефон: (044) 280-68-33, внутрішній: 5-06

Співробітники центру:

Антонюк Алла Андріївна — методист вищої категорії.

Посадові обов’язки:

 • здійснює реєстрацію паспортних документів іноземних студентів в Центральному міжрегіональному управлінні державної міграційної служби у м. Києві та Київській області;
 • оформляє облікові картки іноземних студентів;
 • готує звіти для органів внутрішніх справ згідно чинного законодавства;
 • видає запрошення на навчання іноземних громадян, веде облік запрошень;
 • готує звіти в органи внутрішніх справ та Міністерство освіти по використанню бланків запрошень, готує відповіді на листи юридичних та фізичних осіб;
 • видає довідки іноземним громадянам;
 • готує списки контингенту іноземних студентів.

Телефон: (044) 280-14-39, внутрішній: 5-05


Юрчук Тетяна Іванівна — методист вищої категорії.

Посадові обов’язки:

 

 • прийом документів на навчання і оформлення особових справ студентів-іноземців денної форми навчання,
 • підготовка необхідних документів в приймальну комісію про допуск до складання фахових вступних випробувань (співбесіди) та зарахування іноземних громадян;
 • здійснює підготовку методичних матеріалів;
 • організація процесу замовлення, оформлення і видачі студентських квитків та залікових книжок студентам-іноземцям денної форми навчання;
 • підготовка проектів наказів, доповідних (службових) записок та розпоряджень по центру, які стосуються студентів денної форми навчання;
 • підготовка документації по організації навчального процесу студентів-іноземців денної форми навчання;
 • оформлення навчальних карток і особових справ студентів-іноземців денної форми навчання;
 • перевірка і контроль роботи старост академічних груп, правильність ведення та заповнення журналів, роз’яснення з питань навчального процесу та розкладу занять;
 • систематична перевірка відвідування занять студентів-іноземців, ведення обліку успішності;
 • здійснення перевірки та контролю за дотриманням правил та умов проживання студентів-іноземців в гуртожитках студмістечка НТУ;
 • проведення виховної роботи та організація дозвілля в поза навчальний час зі студентами-іноземцями.

Телефон: (044) 280-68-33, внутрішній: 5-06


 

Литвиненко Ольга Вячеславовна — співробітник центру, методист.

Посадові обов’язки:

 • робота зі студентами-іноземцями заочної форми навчання на факультеті менеджменту, логістики та туризму (ФМЛТ), факультеті економіки і права (ФЕП) та автомеханічному факультеті (АМФ);
 • прийом документів на навчання денної та заочної форм для студентів-іноземців;
 • ведення табелю обліку використаного робочого часу співробітниками Центру;
 • здійснення координації ЦМО з кафедрами університету стосовно забезпечення студентів заочної форми методичними матеріалами вивчення дисциплін;
 • оформлення та видача необхідних довідок студентам-іноземцям;
 • ведення контрольної звітності про результати заліково-екзаменаційних сесій студентами-іноземцями та ліквідації академічних заборгованостей;
 • проведення консультаційної та виховної роботи зі студентами-іноземцями.

Телефон: (044) 280-14-39, внутрішній: 5-05

 


Центр міжнародної освіти є структурним підрозділом Національного транспортного університету. Центр міжнародної освіти створено на базі Інституту доуніверситетської підготовки і міжнародного співробітництва згідно Наказу Ректора НТУ від 16.02.2016 року, якому передувало відповідне рішення Вченої ради університету.

Однією з головних задач Центру є формування контингенту іноземних студентів. Сьогодні в університеті навчається більше 400 іноземців – серед них громадяни Азербайджану, Узбекистану, Монголії, Грузії, Еквадору, Алжиру, Марокко, Туніс, США, Китаю, Молдови, Туреччини, Туркменістану.

Центр тісно співпрацює з Департаментом міжнародного співробітництва і європейської інтеграції, Українським державним центром міжнародної освіти, Міністерства освіти і науки України, дипломатичними представництвами ряду іноземних держав, акредитованих в Україні. Укладено ряд договорів з агентствами по направленню іноземців на навчання в Україну. На основі цих договорів видаються запрошення на навчання в НТУ.

Ведеться робота по налагодженню співпраці з міжнародними освітніми організаціями і провідними зарубіжними університетами. Необхідна інформація по міжнародному співробітництву надається факультетам і кафедрам університету.

Роботу в Центрі міжнародної освіти координують на підготовці іноземних громадян за освітньо-професійною програмою бакалавра та магістра в НТУ. При Центрі функціонує методична рада і відбіркова комісія Приймальної комісії НТУ.

Освітня діяльність Центру міжнародної освіти НТУ здійснюється згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України – серія АЕ № 636091: підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямками та спеціальностями.

Щоб стати студентом Національного транспортного університету необхідно:

 1. Отримати запрошення на навчання.

Для отримання Запрошення на навчання абітурієнт звертається листом (поштою, факсом або e-mail) з проханням прийняти на навчання у Національний транспортний університет. Для зручності спілкування в подальшому використовується листування по e-mail.

Документи, необхідні для оформлення Запрошення на навчання:

 • заява абітурієнта (розміщена за посиланням: Заявочна форма вступника);
 • згода на опрацювання персональних даних (розміщена за посиланням: Згода на опрацюванняПД вступника);
 • копія першої сторінки паспорта (повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта);
 • копія документа про середню освіту з переліком вивчених дисциплін і оцінками.

Після розгляду документів Центр міжнародної освіти видає Запрошення на навчання, яке оформлюється згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України.

Запрошення абітурієнту на навчання необхідне для:

 • одержання візи на в’їзд до України;
 • підтвердження мети в’їзду під час проходження паспортного контролю (перевіряється прикордонниками);
 • зарахування до Національного транспортного університету.
 1. Повідомити співробітників центру міжнародної освіти Національного транспортного університету про час і дату приїзду.

У міжнародному аеропорту Бориспіль (м. Київ) Вас зустріне представник Національного транспортного університету і супроводить до університету.

 1. Стати студентом Національного транспортного університету пройшовши фахове вступне випробування (співбесіда).

Не пізніше наступного дня після приїзду подати необхідні для вступу документи до Центру міжнародної освіти НТУ по роботі з іноземними студентами та пройти вступну співбесіду.

 

Перелік документів для вступу до Національного транспортного університету:

Для зарахування до університету іноземець подає такі документи:заяву-анкету встановленої Національним транспортним університетом форми;

  • оригінал та копію документа про попередню освіту;
  • сертифікат про визнання іноземного документа про попередню освіту в Україні;
  • при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра – оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім рівнем освіти, отримані кредити/тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін; а також переклад цього документа (додатка до нього) українською мовою, засвідчений нотаріально;
  • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, переклад паспортного документа українською мовою; (дійсний поліс медичного страхування);
  • вісім фотокарток розміром 35*45 мм;
  • копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

 

Підготовка іноземних громадян на денну та заочну форму отримання освіти

Спеціальність / спеціалізація, освітня програма

Конкурсні предмети для вступу в 2021 году

274 Автомобільний транспорт Мова навчання (українська) Математика Фізика або іноземна мова
133 Галузеве машинобудування (Будівельні та дорожні машини та устаткування) Мова навчання (українська) Математика Історія України або географія, або хімія, або фізика, або біологія, або іноземна мова
192 Будівництво та гражданська інженерія (Автомобільні дороги, вилиці та дороги населених пунктів) Мова навчання (українська) Математика Історія України або географія, або хімія, або фізика, або біологія, або іноземна мова
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті, Організація міжнародних перевезень, Митна справа в транспортній галузі) Мова навчання (українська) Математика Фізика або іноземна мова
122 Комп*ютерні науки (Інформаційні управлінські системи та технології) Мова навчання (українська) Математика Історія України або географія, або хімія, або фізика, або біологія, або іноземна мова
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування) Мова навчання (українська) Математика Історія України або географія, або хімія, або фізика, або біологія, або іноземна мова
073 Менеджмент організацій (Менеджмент організацій, Логістика) Мова навчання (українська) Математика Історія України або географія, або хімія, або фізика, або біологія, або іноземна мова
242 Туризм (Міжнародний туризм) Мова навчання (українська) Іноземна мова Історія України або географія, або хімія, або фізика, або математика
051 Економіка (Економіка підприємства, Міжнародна економіка) Мова навчання (українська) Математика Історія України або географія, або хімія, або фізика, або біологія, або іноземна мова
081 Право (Правознавство) Мова навчання (українська) Історія України Математика або іноземна мова

 

 Підготовка іноземних громадян на денній та заочній формах здобуття освіти ступеня бакалавра на основі атестата молодшого спеціаліста

Спеціальність / спеціалізація, освітня програма

Конкурсні предмети для вступу в 2021 році

274 Автомобільний транспорт Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом
133 Галузеве машинобудування (Будівельні та дорожні машини та устаткування) Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом
192 Будівництво та гражданська інженерія (Автомобільні дороги, вилиці та дороги населених пунктів) Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті, Організація міжнародних перевезень, Митна справа в транспортній галузі) Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом
122 Комп*ютерні науки (Інформаційні управлінські системи та технології) Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування) Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом
073 Менеджмент організацій (Менеджмент організацій, Логістика) Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом
242 Туризм (Міжнародний туризм) Мова навчання (українська) Іноземна мова Вступний іспит за фахом
051 Економіка (Економіка підприємства, Міжнародна економіка) Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом

 

 Підготовка іноземних громадян на денній та заочній формах здобуття освіти ступеня магістра на основі диплома бакалавра

Спеціальність / спеціалізація, освітня програма

Конкурсні предмети для вступу в 2021 році

274 Автомобільний транспорт Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті, Організація міжнародних перевезень, Митна справа в транспортній галузі) Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом
122 Комп*ютерні науки (Інформаційні управлінські системи та технології) Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом
072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування) Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом
073 Менеджмент організацій (Менеджмент організацій, Логістика) Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом
242 Туризм (Міжнародний туризм) Мова навчання (українська) Іноземна мова Вступний іспит за фахом
051 Економіка (Економіка підприємства, Міжнародна економіка) Мова навчання (українська) Математика Вступний іспит за фахом

 

Розмір плати за навчання

Рівень вищої освіти

Розмір плати за навчання для вступників в 2021р., USD/навч. рік (за курсом НБУ)

форма отримання освіти

денна

заочна

Бакалаврський

1500

790

Магістерський 1700

900

 

 

Терміни навчання в Центрі міжнародної освіти НТУ:                                                          

Для здобуття ступеня бакалавра термін навчання складає – три роки і десять місяців (очна форма навчання); чотири роки і десять місяців (заочна форма навчання);

Для здобуття ступеня магістра на базі ступеня бакалавра термін навчання складає – один рік і п’ять місяців (заочна і очна форма навчання).

Терміни проведення вступної компанії в 2021/2022 навчальному році

Іноземці, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на підставі академічних прав, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, еквівалентний повній загальній середній освіті, освітньо-кваліфікаційному рівню молодшого спеціаліста, та які вступають для здобуття ступеня магістра, проходять співбесіду з обраної спеціальності з 01 вересня 2021 року по 30 жовтня 2021 року.

Зарахування іноземних громадян здійснюється відповідно не пізніше 30 жовтня 2021 року.

З ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПРОШЕНЬ НА НАВЧАННЯ ТА З БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПИТАНЬ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА АДРЕСОЮ:

01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, кабінет і263, і264
Телефон: +38 (044) 280-14-39, +38 (044) 280-68-33
E-mail: cmontu.edu@gmail.com, dovuz@ntu.edu.ua

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО