logo

Колектив Центру заочного та дистанційного навчання

Центр заочного та дистанційного навчання (ЦЗДН) створений рішенням Вченої ради Національного транспортного університету 11 квітня 2016 року на базі Інституту заочного та дистанційного навчання як структурний підрозділ з метою організаційного забезпечення впровадження передових інформаційних технологій в навчальний процес.

Таким чином був збережений увесь багаторічний досвід підготовки фахівців за заочною формою навчання, який накопичений з моменту організації заочного факультету в 1985 році. За цей час за заочною формою підготовлено понад 6000 фахівців у таких галузях, як автомобільний транспорт, машинобудування, зварювання, будівництво та експлуатація автомобільних доріг та аеродромів, менеджмент організацій, економіка підприємства, фінанси і кредит, облік і аудит, організація перевезень і управління на транспорті, організація і регулювання дорожнього руху, правознавство.

Центр заочного та дистанційного навчання готує за заочною формою навчання бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 14 напрямами і 21 спеціальностями та спеціалізаціями. До проведення навчального процесу в центрі залучено 50 докторів наук, професорів та 218 кандидатів наук, доцентів. Це переважна більшість викладацького складу Національного транспортного університету.

Випускники Центру заочного та дистанційного навчання отримують диплом Національного транспортного університету.

Докладну інформацію про Прийом на навчання та навчальний процес  Центру заочного та дистанційного навчання можна отримати на офіційному сайті ЦЗДН.


Адреса Центру: 01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, НТУ
Відділ роботи зі студентами: к. і147, тел. (044) 280-99-51
Е-mail: izdn@ntu.edu.ua
Директор: к. і145, телефон (044) 280-97-14

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО