logo

Докладну інформацію про Центр можна отримати на офіційному сайті ЦЗДН.

Колектив Центру заочного та дистанційного навчання

Центр заочного та дистанційного навчання (ЦЗДН) створений рішенням Вченої ради Національного транспортного університету 11 квітня 2016 року на базі Інституту заочного та дистанційного навчання як структурний підрозділ з метою організаційного забезпечення впровадження передових інформаційних технологій в навчальний процес.

Таким чином був збережений увесь багаторічний досвід підготовки фахівців за заочною формою навчання, який накопичений з моменту організації заочного факультету в 1985 році. За цей час за заочною формою підготовлено понад 6000 фахівців у таких галузях, як автомобільний транспорт, машинобудування, зварювання, будівництво та експлуатація автомобільних доріг та аеродромів, менеджмент організацій, економіка підприємства, фінанси і кредит, облік і аудит, організація перевезень і управління на транспорті, організація і регулювання дорожнього руху, правознавство.

Центр заочного та дистанційного навчання готує за заочною формою навчання бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 14 напрямами і 21 спеціальностями та спеціалізаціями. До проведення навчального процесу в центрі залучено 50 докторів наук, професорів та 218 кандидатів наук, доцентів. Це переважна більшість викладацького складу Національного транспортного університету.

Випускники Центру заочного та дистанційного навчання отримують диплом Національного транспортного університету.

Прийом на навчання до Центру заочного та дистанційного навчання для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра і магістра у 2017 році здійснюється за такими спеціальностями:

Спеціальності
бакалаврів та магістрів
Фахові спрямування та спеціалізації в межах спеціальностей
Автомобільний транспорт Автосервіс
Автомобілі та автомобільне господарство
Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Енергетичне машинобудування Енергетичні установки транспортних засобів (тільки для здобуття ступеня бакалавра)
Технічне обслуговування і діагностика двигунів внутрішнього згорання (тільки для здобуття ступеня бакалавра)
Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (тільки для здобуття ступеня бакалавра)
Екологія Екологія та охорона навколишнього середовища (тільки для здобуття ступеня бакалавра)
Будівництво та цивільна інженерія Автомобільні дороги і аеродроми
Будівництво та експлуатація аеродромів
Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна (тільки для здобуття ступеня магістра)
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
Організація міжнародних перевезень
Організація митного контролю на транспорті
Організація і регулювання дорожнього руху
Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні управляючі системи та технології
Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (тільки для здобуття ступеня бакалавра)
Економіка Міжнародна економіка (тільки для здобуття ступеня бакалавра)
Економіка підприємства
Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
Облік і оподаткування Облік і аудит (тільки для здобуття ступеня бакалавра)
Менеджмент Транспортний менеджмент і логістика
Менеджмент у системах автосервісу
Логістика
Право Правознавство (тільки для здобуття ступеня бакалавра)
Туризм Туризм (тільки для здобуття ступеня бакалавра)

Строки навчання в Центрі заочного та дистанційного навчання:

  • для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки 10 місяців;
  • для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – 1 рік 5 місяців.

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти необхідно мати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), виданий у 2106 або 2017 році, з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Національного транспортного університету.

Інформацію щодо проходження ЗНО можна отримати за адресами http://kievtest.org.uahttp://www.testportal.gov.ua.

Окремі категорії вступників мають право брати участь у конкурсі при вступі до університету на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Національному транспортному університеті (докладніше Правила прийому до університету).

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста необхідно скласти фахове вступне випробування та вступний іспит з іноземної мови.

Докладна інформація щодо вступу на навчання – на головній сторінці сайту університету http://new.ntu.edu.ua/ (пункт меню «Вступникам»).

Приймальна комісія Національного транспортного університету:
вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, кімн. 119б, телефон (044) 280-54-09


Адреса Центру: 01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка (Суворова), 1, НТУ
Відділ роботи зі студентами: к. і147, тел. (044) 280-99-51
Е-mail: izdn@ntu.edu.ua
Директор: к. і145, телефон (044) 280-97-14

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО