logo

Колектив Центру заочного та дистанційного навчання

Центр заочного та дистанційного навчання (ЦЗДН) створений рішенням Вченої ради Національного транспортного університету 11 квітня 2016 року на базі Інституту заочного та дистанційного навчання як структурний підрозділ з метою організаційного забезпечення впровадження передових інформаційних технологій в навчальний процес.

ЦЗДН готує фахівців, які здобувають освітній ступінь бакалавра та магістра за заочною формою за 30 освітніми програмами.

Освітній процес на всіх рівнях вищої освіти в ЦЗДН здійснюється з урахуванням визнаних в Європейському просторі вищої освіти  (ЄПВО) та рекомендованих Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою механізмів і процедур у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу в Національному транспортному університеті. До освітнього процесу в ЦЗДН залучаються висококваліфіковані науково-педагогічні працівники НТУ та фахівці профільних галузей.

Випускники Центру отримують диплом Національного транспортного університету.

Докладну інформацію про Центр заочного та дистанційного навчання можна отримати на офіційному сайті ЦЗДН.


Адреса Центру: 01010, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, НТУ.

Відділ роботи зі студентами: к. с147, тел. (044) 280-99-51

Е-mail: izdn148@ukr.net

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО