logo

Завідувач кафедри – Сахно Володимир Прохорович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України, Почесний працівник транспорту України; нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, має Подяку Прем’єр-міністра України та Почесну відзнаку АсМАП України; розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 858-р призначено стипендію Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

Кафедру створено 15 лютого 1945 р. Від заснування вона мала назву «Автомобілі і трактори», але незабаром в результаті об’єднання зі створеною 01 лютого 1945 р. кафедрою «Автотракторні двигуни» отримала назву «Автомобілі і двигуни». У 1962 р. з її складу виокремилась кафедра термодинаміки і двигунів, і кафедрі повернули початкову назву – «Автомобілі і трактори». Від 1976 р. кафедра називалась «Автомобілі». У 1987 р. кафедри автомобілів та термодинаміки і двигунів об’єднали під назвою «Автомобілі і двигуни». У 1991 р. кафедра автомобілів знову стала окремим навчально-науковим структурним підрозділом НТУ, її очолив д-р техн. наук, професор В.П. Сахно.

Викладачі кафедри

Сахно Володимир Прохорович ‒ доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України; має почесне звання «Заслужений працівник освіти України»; нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, Подякою Прем’єр-міністра України, нагрудними знаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», Міністерства транспорту та зв’язку України «Почесний працівник транспорту України», Почесною відзнакою АсМАП України; розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2023 року № 858-р призначено стипендію Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

Поляков Віктор Михайлович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, академік Транспортної академії України; нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України», Почесною грамотою МОН України.

Сирота Вадим Ігорович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, професор НТУ; нагороджений нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України», «Петро Могила» і «За наукові та освітні досягнення», Міністерства транспорту та зв’язку України «Почесний автотранспортник України».

Філіпова Галина Андріївна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, професор НТУ, член-кореспондент Транспортної академії України; нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верхової Ради України, Подякою і Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України», Міністерства транспорту та зв’язку України «Почесний автотранспортник України», ювілейною медаллю «За вірність заповітам Кобзаря».

Федоров Володимир Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Яновський Василь Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Корпач Олексій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Ященко Дмитро Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент; заступник декана автомеханічного факультету.

Босенко Володимир Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук; заступник декана факультету заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян.

Разбойніков Олександр Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук; голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного транспортного університету.

Кафедра є випусковою з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (бакалаврська та магістерська освітні програми «Автомобільні транспортні засоби»), а також однією із випускових для спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».

Підручники, навчальні посібники і монографії викладачів кафедри

 1. Шарнірно-зчленовані автобуси. Маневреність та стійкість : монографія / [В.П. Сахно, В.М. Поляков, С.М. Шарай та ін.]. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. – 288 с.
 2. Сахно, Володимир. Стійкість сідельних автопоїздів з урахуванням кутів встановлення осей напівпричепа : монографія / Володимир Сахно, Віктор Поляков, Олексій Тімков. – К. : LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 156 с.
 3. Автомобілі. Теорія : навчальний посібник / [В.П. Сахно, В.І. Сирота, В.М. Поляков та ін.] – Одеса : Військова академія, 2017. – 414 с.
 4. Автомобілі. Основи конструкції, теорія : навчальний посібник / [В.П. Сахно, В.І. Сирота, В.М. Поляков та ін.]. – [3-є видання, доповнене і перероблене]. – Одеса : Військова академія, 2016. – 356 с.
 5. Прикладна теорія руху автопоїзда : навчальний посібник / В.П. Сахно, В.М. Поляков, С.М. Шарай, В.М. Босенко. – К. : НТУ, 2016. – 232 с.
 6. Підручник водія / О.Я. Фоменко, В.П. Сахно, Г.О.Ковальчук та ін. ; за загальною редакцією О.Я. Фоменка. – К. : Літера ЛТД, 2013. – 240 с. : іл.
 7. Автомобілі. Всеколісне керування : монографія / [В.П. Сахно, О.В. Григорашенко, А.В. Вакуліч та ін.]. – К. : НТУ, 2013. – 180 с.
 8. Автомобілі. Стійкість : монографія / [В.Г. Вербицький, В.П. Сахно, А.П. Кравченко та ін.]. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2013. – 176 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри автомобілів

 • Удосконалення тягово-швидкісних властивостей, продуктивності, паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів (зокрема гібридних та електромобілів), автопоїздів і метробусів
 • Розвиток теорії керованості та стійкості автомобілів, автопоїздів і метробусів
 • Розробка методів оцінки та поліпшення прохідності транспортних засобів
 • Ефективність використання альтернативних палив на автомобільному транспорті
 • Зменшення рівня шуму армійських автомобілів

Підготовка наукових кадрів: в аспірантурі кафедри 10 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 306.

Телефон: +38 (044) 280-42-52

E-mail: sakhno@ntu.edu.ua

Сайт кафедри

Сторінка кафедри в соцмережі Facebook

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО