logo

Мозговий Володимир Васильович — завідувач кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України, Почесний дорожник України, академік Транспортної Академії України. Нагороджений нагрудним знаком “За наукові досягнення”, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України “За особливі заслуги перед Українським народом”, нагороджений нагрудним знаком “За наукові та освітні досягнення”, нагороджений медаллю “Трудова слава” ІІ ступеня. Має почесне звання “Заслужений працівник транспорту України”.

Кафедра була створена при організації інституту в 1944 році, як одна з профілюючих під назвою «Кафедра дорожньо-будівельних матеріалів». Її очолив професор Теренецький К.С. З 1952 р. кафедра була реорганізована і отримала назву «Кафедра будівництва та експлуатації доріг». З 1969 р. цю кафедру очолив професор Сюньї Г.К. В 1976 р. цей підрозділ розділився на кафедру будівництва і експлуатації доріг (професор Сіденко В.М.) і кафедру дорожньо-будівельних матеріалів (професор Сюньї Г.К.). В 1987 р. кафедру дорожньо-будівельних матеріалів об’єднали з кафедрою хімії. Об’єднану кафедру очолила професор Пархоменко Н.Г. Секцію дорожньо-будівельних матеріалів у цей період керував всесвітньо-відомий вчений д.т.н., професор Радовський Б.С. З 1997 р. і по теперішній час кафедру дорожньо-будівельних матеріалів і хімії очолює доктор технічних наук, професор Мозговий Володимир Васильович.

Від 2002 року, за ініціативи та участі В.В. Мозгового, кафедра спеціалізується на підготовці фахівців за освітньою програмою “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” (спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія”), створено науково-дослідну лабораторію, навчально-методичне забезпечення навчального процесу, організовані навчальні та виробничі практики, встановлені та постійно підтримуються і розвиваються ділові контакти з потенційними роботодавцями для випускників.

Також функціонують філії кафедри при Державному підприємстві «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП “ДерждорНДІ”), Державному підприємстві «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ) та Державному підприємстві “Дорожній науково-технічний центр” (ДП “ДОРЦЕНТР”).

У 2004 році на кафедрі створена науково-дослідна лабораторія “Технології матеріалів і конструкцій транспортного будівництва ім. проф. Г.К. Сюньї”. Лабораторія була створена для розробки та впровадження новітніх наукових досягнень з прогресивних технологій, матеріалів та конструкцій в транспортне будівництво. До складу науково-дослідної лабораторії входить “Випробувальна лабораторія якості матеріалів транспортного будівництва”, яка за результатами аудиту стану систем вимірювання відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 (Свідоцтво №06-0016 / 2021 від 12 березня 2021 р.).

Від 2017 року кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 183 “Технології захисту навколишнього середовища” освітня програма “Технології захисту навколишнього середовища на автозаправних комплексах та підприємствах будівельної індустрії”.

Викладачі кафедри:

Мозговий Володимир Васильович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор;

Пархоменко Неллі Георгіївна – професор кафедри, кандидат хімічних наук, професор;

Мудрак Клавдія Василівна – професор кафедри, кандидат хімічних наук, доцент;

Мельник Наталія Іванівна – доцент кафедри, кандидат хімічних наук, доцент;

Березіна Наталія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат хімічних наук;

Баран Сергій Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Куцман Олександр Михайлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Опрощенко Ірина Олександрівна – асистент кафедри;

Гринчак Ілона Іллівна – асистент кафедри;

Копинець Іван Вікторович – доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат технічних наук;

Жукова Олена Григорівна – доцент кафедри (за сумісництвом), кандидат технічних наук.

Науково-методичні праці викладачів:

 1. Gulyaev, V.I., Mozgovyi, V.V., Shevchuk, L.V., Bilobryts’ka, O.I. On Thermomechanical Effects in Elastic Media with Reinforcing Rods (Fibers) // Strength of Materials. 2022. 54(2). Pp. 199–209.
 2. Gulyayev, V.I., Mozgovyi, V.V., Shlyun, N.V., Shevchuk, L.V., Bilobrytska, O.I. Negative Thermomechanical Effects in Granular Composites with Incompatible Thermomechanical Parameters of Their Components // International Review of Mechanical Engineering. 2022. 16(4). Pp. 188–197. DOI https://doi.org/10.15866/ireme.v16i4.21996
 3. Gameliak I.P., Kharchenko A.N., Dmytrychenko A.N., Tsybulskyi V.N., Hustieliev O.O. Research of Strength and Condition of Cement-Concrete Pavement on Bridges by Non-Destructive Methods // Опір матеріалів і теорія споруд / Strength of Materials and Theory of Structures.: наук.-техн. збірник. 2022. Вип. № 108. С. 243-254. DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2022.108.243-254
 4. Huliaiev V.I.,Haidaichuk V.V., Hustieliev O.O., Shevchuk L.V. Thermal Stress State of Layered and Inhomogeneous Pavement // International Applied Mechanics.: 2021. Volume 57. Issue 1. Pages 86 – 96. DOI https://doi.org/10.1007/s10778-021-01057-7
 5. Гайдайчук В.В., Шевчук Л.В., Білобрицька О.І., Баран С.А. Концентрація напружень в околі вертикальних тріщин дорожніх покриттів / Stress concentration in the vicinity of road сoating cracks // Опір матеріалів і теорія споруд / Strength of Materials and Theory of Structures: науково-технічний збірник. 2021. Вип. 106. С. 41-53. DOI: https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.106.41-53
 6. Gaidaichuk V.V., Mozgovyi V.V., Zaets’ Yu.O. Certain Mechanisms of Thermostress Field Variations in Layered Pavement Structures // Strength of Materials, 2020. Vol. 52(6), Pp. 930 – 938. DOI https://doi.org/10.1007/s11223-021-00246-6
 7. Gaydaychuk V., Shlyun N., Shevchuk L. and Kutsman O. Modelling Discontinuous Stress Fields in Multilayer Coatings Of Automobile Roads // 5-9 Oct. 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC). P. 140-143. DOI: 10.1109/SAIC51296.2020.9239207
 8. Термопружний стан багатошарових дорожніх покритів: монографія / В.І. Гуляєв, В.В. Гайдачук, В.В. Мозговий та ін.. – К.: НТУ 2019 – 252 с.

Науково-дослідна робота кафедри:

Науковий колектив кафедри веде науково-дослідну роботу, направлену на покращення якості дорожньо-будівельних матеріалів та підвищення ефективності їх застосування при будівництві транспортних споруд.

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • випробування, контроль якості матеріалів, виробів і конструкцій;
 • розробка методів розрахунку на міцність і довговічність конструкцій дорожнього одягу;
 • створення та застосування ефективних дорожньо-будівельних матеріалів (ДБМ), забезпечення ресурсозбереження, підвищення якості матеріалів і робіт;
 • створення ефективних способів направленого регулювання властивостей матеріалів транспортного будівництва;
 • науковий супровід впровадження новітніх технологій і матеріалів в практику проектування, будівництва і утримання транспортних споруд.

За роки науково-дослідної роботи на кафедрі створено ряд приладів та методик для оцінювання якості дорожньо-будівельних матеріалів: секторний прес для ущільнення асфальтобетонних сумішей; пристрій для випробування монолітних дорожньо-будівельних матеріалів на втому від повторних навантажень; прилад для визначення модуля пружності; лабораторний змішувач для приготування асфальтобетонних сумішей; вальцевий прилад для ущільнення асфальтобетонних сумішей методом укочування в лабораторних умовах; методика та прилад для визначення зчеплення між асфальтобетонними шарами з регулювальними пристроями температури, тиску та навантаження.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри три аспіранти.


Адреса: 01014 Україна, м. Київ, вул. М.Бойчука 42, к. 109.

Телефон: +380 44 285-95-28 (к. 107, 113); +380 44 284-69-10 (к. 307)

E-mail: mozgoviy@gmail.com, kafdbm.ntu@gmail.com, dbmhkaf@ntu.edu.ua

Сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО