logo

Завідувач  кафедри – Шевчук Леся Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу (викладає англійську мову), нагороджено Подякою Міністерства освіти і науки України

 

Кафедра іноземної філології та перекладу заснована  у листопаді 2012 року. Створення кафедри відбулося у зв’язку з необхідністю відкриття нової спеціальності, що пов’язана зі зростаючою потребою у підготовці фахівців спеціальності 035 «Філологія», які б вільно володіли іноземними мовами і сприяли налагодженню партнерських стосунків із зарубіжними інвесторами та підприємствами.

З січня 2014 року дотепер кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Шевчук Леся Олексіївна – високопрофесійний фахівець, лектор і просто доброзичлива молода людина.

Розширення міжнародної співпраці, стабільні контакти з зарубіжними партнерами, збільшення потоку туристів з-за кордону вимагають професійного спілкування при веденні ділових переговорів, висококваліфікованого перекладу технічної та економічної документації.

Тому НТУ розпочав у 2009 році підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія», перший випуск яких відбувся у 2013 р., та у 2013 році започатковано підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.02030304 «Переклад», перший випуск яких відбувся у 2014 р. У 2020 році НТУ розпочато набір за магістерською програмою спеціальності 035 «Філологія».

 

Викладачі кафедри:

Леміш Наталія Євгенівна – професор, доктор філологічних наук (англійська мова)

Рубчак Ольга Борисівна – доцент, кандидат філологічних наук (англійська мова)

Крячко Володимир Іванович – доцент, кандидат соціологічних наук (англійська мова)

Сілютіна Ірина Олександрівна – доцент, кандидат педагогічних наук (англійська мова)

Мозгова Ярослава Олександрівна – доцент, кандидат філологічних наук (англійська, німецька мови)

Васильківська Людмила Олександрівна – старший викладач (німецька мова)

Мошковська Людмила Миколаївна – старший викладач (англійська мова)

Жур Валентина Іванівна – асистент (німецька мова)

Кафедра забезпечує підготовку (бакалаврів та магістрів) за фахом для транспортно-дорожнього комплексу і включає таку спеціальність базової підготовки як 035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Міжнародні зв’язки випускової кафедри.

Кафедра підтримує наукові та творчі зв’язки з вищими учбовими закладами України і країн СНД, зокрема:

 • Харківським Національним автомобільно-дорожнім університетом;
 • Вінницьким політехнічним університетом;
 • Уманським державним педагогічним університетом;
 • Київським столичним університетом імені Бориса Грінченка;
 • Національним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова;
 • Національним авіаційним університетом та іншими.

Викладачі кафедри проходять наукові стажування за кордоном:

 • Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща);
 • стажування в університеті м. Падерборна (Німеччина) у рамках проекту Tempus IB, а також виступають на міжнародних конференціях;
 • американський літній інститут підвищення кваліфікації “The Idea of America: A look at US Government, Society, and Innovation in the early 21st century” (під егідою посольства США в Україні).
 • міжнародне співробітництво у рамках Проєкту Програми Erasmus+ “PAGOSTE”.

Кафедра співпрацює з існуючими в Україні філіями таких відомих установ, як Linguist, American House та British Council, Pearson Office. Викладачі кафедри відвідують семінари, презентації нової навчальної літератури, які проводились фахівцями вищезазначених закладів. Також кафедра іноземної філології та перекладу підтримує міжнародні зв’язки із зарубіжними фахівцями науково-дослідного центру Ryan Research International (США). Фахові статті науково-педагогічних працівників кафедри публікуються у закордонних виданнях.

Науково-методичні праці викладачів:

 • Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з основної іноземної мови (усний/письмовий)» для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» / Л.М. Мошковська, Л.О. Шевчук; Київ: Національний транспортний університет. Свідоцтво № 77191 (27.02.2018).
 • Методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (англійська)» для студентів IІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)» галузь знань 03 «Гуманітарні науки» / Л. М. Мошковська, Л.О. Шевчук; Київ: Національний транспортний університет. Свідоцтво № 90036 (21.06.2019).
 • Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи у віртуальному навчальному середовищі Moodle з дисципліни «Практичний курс англійської мови» (частина 1) для студентів І і IІ курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» /  О.Є. Мартиненко, Л.О. Шевчук; Київ: Національний транспортний університет. Свідоцтво № 86146 (20.02.2019).
 • Фонетика англійської мови: практичний курс. Навчальний посібник з практичного курсу фонетики англійської мови для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 «Філологія» / А.В. Єгорова, Л.О. Шевчук; Київ: Національний транспортний університет. Свідоцтво № 61563 (08.09.2015).
 • Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Стилістика англійської мови» для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія», галузь знань 0203 «Гуманітарні науки» (перелік 2010 р.) / за спеціальністю 035 «Філологія», Я.О. Мозгова, А.В. Єгорова, галузь знань 03 «Гуманітарні науки» (перелік 2015 р.); Київ: Національний транспортний університет. Свідоцтво  № 77192 (27.02.2018).
 • Методичні вказівки для домашнього читання з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)» для студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія» галузь знань 0203 «Гуманітарні науки» (перелік 2010 р.) / за спеціальністю 035 «Філологія», галузь знань 035 «Гуманітарні науки» (перелік 2015 р.)» / А. П. Джурило, Л.О. Васильківська; Київ: Національний транспортний університет. Свідоцтво № 82208 (11.10.2018)
 • Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи у віртуальному навчальному середовищі Moodle з дисципліни «Практичний курс англійської мови» (Частина ІІ) для студентів І і IІ курсів денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)», галузь знань 03 «Гуманітарні науки» / О.Є. Мартиненко, Л.О. Шевчук; Національний транспортний університет. Свідоцтво № 86853 (15.03.2019).
 • Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія перекладу» для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)», галузь знань 03 «Гуманітарні науки» денної форми навчання / А.В. Єгорова, Л.О. Шевчук; Київ: Національний транспортний університет. Свідоцтво № 103546 (29.03.2021).
 • Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Історія основної іноземної мови (англійська)» для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)», галузь знань 03 «Гуманітарні науки» / А.В. Єгорова, Л.О. Шевчук; Київ: Національний транспортний університет. Свідоцтво № 103545 (29.03.2021).

Адреса: Київ, вул. М. Бойчука, 42, кімн. 600
Телефон: (044) 285-20-70
E-mail : le.shevchuk@ntu.edu.ua
Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО