logo

kuzminec-m-p

Завідувач кафедри – Кузьмінець Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України та Академії будівництва України, лауреат премії ім. М.С. Буднікова в галузі будівництва, переможець конкурсів «Кращий винахід року», автор понад 200 науково-методичних робіт.

Кафедра комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну бере початок з 1944 р. під назвою «Нарисна геометрія та креслення» на чолі із першим завідувачем – к.т.н., доцентом Є. Б. Віткупом. Значний внесок у розвиток та становлення кафедри вніс к.т.н., доцент Ю. В. Гвоздєв, який першим в країні впровадив використання в навчальному процесі сучасних для того періоду методів навчання на базі комплексу технічних засобів.

У 2009 році кафедра стає випусковою та здійснює підготовку фахівців за сучасною та затребуваною спеціальністю «Дизайн», готує  фахівців, що займаються  художньо-технічною діяльністю в галузі промислового дизайну.

З 2014 року завідувачем кафедри комп’ютерної, інженерної графіки та дизайну обрано доктора технічних наук, професора Кузьмінця Миколу Петровича, під керівництвом якого набувають розвитку сучасні напрями геометричного, математичного та фізичного моделювання транспортних об’єктів та споруд, розробляються концептуальні дизайн-проекти транспортних засобів і футуристичні дизайн-проекти об’єктів та інфраструктури транспортної галузі, проектування громадського та індивідуального електротранспорту, розробка дизайнерських рішень енергоефективних будинків для регіонів постраждалих від бойових дій, створення ефективної військової техніки як засіб наближення перемоги.

На кафедрі працюють 12 викладачів: 2 професори, серед яких 2 доктори наук; 6 доцентів, 4 кандидати наук; 4 старших викладачі; 1 асистент. На кафедрі працює Народний художник України, Відмінник освіти України.

 

Викладачі кафедри:

Кузьмінець Микола Петрович – доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України та Академії будівництва України, член Спілки дизайнерів України.

Тименко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Кущ Анатолій Васильович – професор, Народний художник України, член Спілки художників України, академік Академії мистецтв України.

Стрілець Валерій Федорович – кандидат мистецтвознавчих наук, доцент, член Спілки дизайнерів України.

Лампека Микола Геронтійович  – кандидат мистецтвознавства, доцент, член Спілки дизайнерів України, Національної спілки художників України. Відмінник освіти України.

Степаненко Тетяна Степанівна  – доцент кафедри.

Мартинюк Іван Юрійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Дубовенко  Юрій Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри.

Чорноус Микола Михайлович – доцент кафедри, член Спілки дизайнерів України.

Верхградський Євген Павлович  – старший викладач кафедри, член Спілки дизайнерів України.

Нагірняк Катерина Іванівна – старший викладач кафедри КІГД.

Тишкевич Кактерина Іванівна – старший викладач кафедри.

Крикун Ольга Миколаївна – асистент кафедри.

Чайка Лілія Василівна – завідувач навчальної лабораторії кафедри КІГД.

 

 Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Кузьмінець М. П., Стрілець В. Ф., Лампека М. Г. Тенденції розвитку формотворення історичних стилів меблів для функціонального предметно-естетичного наповнення сучасного внутрішнього середовища готелів та ресторанів: Монографія. Київ : Леся, 2021. 115 с.
 2. Методологія наукових досліджень : підручник для магістрів дизайну і декоративно-прикладного мистецтва /В. М. Мадзігон, І. С. Волощук, М. П. Кузьмінець, В. П. Тименко. Київ : Леся, 2020. 370 с.
 3. Комплексне проектування для дизайнерів : підручник / М. П. Кузьмінець, В. П. Кашуба, В. К. Сафонов, Т. В. Малік, А. С. Сімонік. Київ : Леся, 116 с.
 4. Кузьмінець М.П., Дубовенко Ю.І. Ландшафтний дизайн міст : навч. посіб. Київ : НТУ, 2019. 100 с.
 5. Історія дизайну : підручник для бакалаврів дизайну / М. П. Кузьмінець, В. П. Тименко, Ю. В. Дідовець. Київ : Леся, 137 с.
 6. Макетування в дизайні : підручник / М. П. Кузьмінець, А.С. Сімонік, Т.В. Малік, С. А. Поповіченко, В.К. Сафронов. Київ : Леся, 134 с.
 7. Кузьмінець М. П., Татіївський П. М., Тименко В. П. Практична обдарованість майбутніх магістрів промислового дизайну : монографія. Київ : Леся, 2019. 120 с.
 8. Назаренко І. І., Кузьмінець М. П. Основи наукових  досліджень : навч. посіб. Київ : НТУ, 2019. 100  с.
 9. Кузьмінець М. П., Мадзігон В. М., Тименко В. П. Методологія наукових досліджень і психологія творчого мислення : навч. посіб. Київ : Леся, 2018. 141 с.

Основні напрями науково-дослідної роботи:

 • прикладний характер створення ефективної військової техніки як засіб наближення перемоги;
 • концептуальні дизайнерські рішення енергоефективних будинків для регіонів, що постраждали від бойових дій;
 • проектування громадського та індивідуального електротранспорту;
 • розробка концептуальних дизайн-проектів автомобілів з урахуванням їх аеродинамічних характеристик та удосконалення екстер’єру та інтер’єру спеціальних транспортних машин;
 • розробка футуристичних дизайн-проектів транспортних засобів, інфраструктури та об’єктів транспортної галузі;
 • геометричне, математичне та фізичне моделювання взаємодії робочого обладнання машин з середовищем в умовах виконання робіт поруч з небезпечними об’єктами;
 • геометричне, чисельне та фізичне моделювання складного просторового навантаження від дії рухомого транспорту автодорожніх мостів

Підготовка наукових кадрів: на кафедрі працюють 3 здобувачі наукового ступеня.


Адреса: 01103, м. Київ,  вул. М. Бойчука, буд. 42 (7 поверх), каб. 704

Телефон: (044) 284–97–13

E-mail: grafika_ntu@ukr.net

Instagram

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО