logo

prokudin-g-s

Прокудін Георгій Семенович — завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної Академії України, академік Української Академії Економічної кібернетики, Відмінник освіти України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України та Почесною відзнакою АсМАП України, автор понад 450 наукових та навчально-методичних праць, з яких 3 монографії, 5 навчальних посібників, 33 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Має 7 захищених кандидатів технічних наук, 1 доктора технічних наук.

Є головою спеціалізованої вченої ради Д 26.059.03 та членом спеціалізованої вченої ради Д 26.059.02 з захисту кандидатських і докторських дисертацій при НТУ, членом експертної ради з проведення експертизи НДР 13 секції “Авіаційно-космічна техніка і транспорт” Наукової ради МОН України, членом спеціалізованої науково-технічної ради МОН з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги ЄС для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”.

Член редакційних колегій наукового журналу “Вісник Національного транспортного університету”, наукового збірника “Управління проектами, системний аналіз і логістика” та наукового журналу “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”.

Кафедру було створено у 2011 році рішенням Вченої Ради Національного транспортного університету від 24.06.2011р. № 343 з метою удосконалення організації навчального процесу, раціонального використання матеріальної бази університету та розподілу педагогічного навантаження на базі кафедри «Транспортні технології». В результаті було створено дві кафедри: «Транспортні технології» і «Міжнародні перевезення та митний контроль». Завідувачем кафедри «Міжнародні перевезення та митний контроль» був призначений доктор технічних наук, професор Прокудін Георгій Семенович.

Викладачі кафедри:

Прокудін Георгій Семенович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор;

Кунда Неоніла Тарасівна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Шарай Світлана Михайлівна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Гужевська Любов Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Лебідь Ірина Георгіївна – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор;

Петрик Анатолій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Силенко Валентин Євгенович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Лебідь Вікторія Вікторівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Чупайленко Олексій Андрійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Гілевська Катерина Юріївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Хоботня Тетяна Георгіївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Лужанська Наталія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент;

Денис Олена Віталіївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук;

Козлов Аркадій Костянтинович доцент кафедри;

Свірін Дмитро Олександрович – асистент кафедри, кандидат технічних наук;

Рой Максим Петрович – асистент кафедри, доктор філософії;

Третиниченко Олександр Григорович – старший викладач кафедри;

Катрушенко Наталія Анатоліївна – старший викладач кафедри;

Головатюк Михайло Вікторович – асистент кафедри;

Самойлова Валентина Миколаївна – завідуюча учбовою лабораторією.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за двома освітніми програмами «Організація міжнародних перевезень» та «Митна справа в транспортній галузі».

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Моделі і методи оптимізації перевезень у транспортних системах/ [укл.Г.С.Прокудін]; Нац. трансп. ун-т. – К. : НТУ, 2006. – 224 с.
 2. Дослідження операцій у транспортних системах : навч. посібник для студ. напряму “Транспортні технології” вищ. навч. закладів / [укл. Н. Т. Кунда]. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2008. – 400 c. (з грифом МОНУ).
 3. Конвенції та угоди у сфері міжнародних автомобільних перевезень: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом “Транспортні технології” / [укл. Н.Т. Кунда, Н. М. Дащенко] ; Нац. трансп. ун-т. – К. : НТУ, 2010. – 141 с.
 4. Організація міжнародних автомобільних перевезень : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом “Транспортні технології”/ [укл. Н.Т. Кунда]. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 462 с. (з грифом МОНУ).
 5. Комп`ютерні технології статистичного аналізу на транспорті : навчальний посібник [укл. В. Д. Данчук, Г. С. Прокудін, О. І. Цуканов, Н. М. Цимбал]. – К. : НТУ, 2013. – 280 с.
 6. Навчальний термінологічний словник для фахівців з міжнародних перевезень / загал. ред. Г. С. Прокудіна ; [укл. Н. Т. Кунда, А. В. Петрик, О. А. Чупайленко, С. М. Шарай, Е. Ю. Махмудов, О. Г. Третиниченко, В. Є. Силенко, В. В. Лебідь]. – К. : НТУ, 2015. – 167 с.
 7. Базовий термінологічний словник з організації митного контролю на транспорті (для іноземних студентів): навчальний посібник [укл. О. П. Процик,  Ю. О. Сілантьєва та інші] / під загал. ред. Г.С. Прокудіна. – К. : НТУ, 2016. – 251 с.
 8. Прикладна теорія руху автопоїзда : навчальний посібник / В.П. Сахно, В.М. Поляков, С.М. Шарай, В.М. Босенко. – К. : НТУ, 2016. – 232 с.
 9. Моделі, методи і алгоритми розв’язання задач теорії ігор / В.Д. Данчук, Г.С. Прокудін, О.І. Цуканов, А. Аль-Амморі // Навчальний посібник. – К.: НТУ, 2018. – 292 с.
 10. Прокудін Г.С. Проблеми організації, управління та підвищення ефективності перевезень: стан, проблеми, перспективи розвитку: монографія за ред. Г.С. Прокудіна, Л.М. Савчук. – Дніпро: Пороги, 2021. – 300 с.

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри:

 • розробка теорії транспортного процесу автомобільних перевезень пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні;
 • формування високоефективної контейнерної транспортної системи міжміських та міжнародних автомобільних та змішаних перевезень;
 • розробка наукових основ управління пасажиропотоками і формування раціональних маршрутних систем;
 • розробка загальної теорії транспортних накопичувальних систем;
 • підвищення ефективності функціонування інтегрованих транспортних систем у міжнародному сполученні;
 • математичне моделювання транспортних процесів і систем;
 • розробка теоретичних основ і методів системного керування магістральними автомобільними вантажними перевезеннями;
 • розробка теоретичних основ і практичних методів оптимізації перевезень пасажирів і вантажів в транспортних системах.

Підготовка наукових кадрів. В аспірантурі кафедри навчається дванадцять аспірантів і один докторант.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, Омеляновича-Павленка 1, к. 437.
Телефон: +38 (044) 280-84-02
E-mail: mptamk@ukr.net

Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО