logo

marchuk-o-v

Завідувач кафедри – Марчук Олександр Васильович, доктор технічних наук, професор.

З першого року організації Київського автомобільно-дорожнього інституту було створено кафедру “Будівельна механіка”, завідувачем якої був доктор технічних наук, професор О.М. Пеньков, а з 1947 по 1949 роки кафедру очолював доцент Я.Д. Лівшиць. На кафедрі викладалися дисципліни: теоретична механіка, опір матеріалів та будівельна механіка.

У 1949 році в результаті реорганізації кафедра “Будівельна механіка” була розділена на дві. Так було створено кафедру “Опір матеріалів”, завідувачем якої став доктор технічних наук, професор П.М. Варвак.

В результаті наступної реорганізації у 1952 р. у єдину кафедру були об’єднані дисципліни “Теоретична механіка”,  “Опір матеріалів” і “Будівельна механіка”. Цій кафедрі було повернуто назву «Будівельна механіка», а очолював її професор П.М. Варвак.

У 1960 р. відбулася наступна реорганізація і було створено дві кафедри: “Опір матеріалів”, якою продовжував керувати професор П.М.Варвак і “Будівельна механіка”, яку очолив ректор інституту, доцент, а згодом професор, Є.П. Вериженко.

З 1979 р. кафедру “Опір матеріалів”, очолює учень П.М. Варвака доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (1994р.) В.Г. Піскунов.

У 1985 році кафедри “Опір матеріалів” і  “Будівельна механіка” знову були об’єднані в одну кафедру, а у 1998 р. кафедра отримала назву “Опір матеріалів і машинознавство”, якою до 2015 року керував професор В.Г. Піскунов.

Нині кафедру очолює учень В.Г. Піскунова – О.В. Марчук, автор понад 150 наукових праць. Серед них: одна монографія, один підручник, три учбових посібника, 41 стаття, що входять у науково-метричну базу “SCOPUS”.

Викладачі кафедри:

Марчук Олександр Васильович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

Марченко Ніна Григорівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Демчук Олег Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Гриневицький Борис Володимирович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Ільченко Ірина Олексіївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Цибульський Віталій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Войцехівська Наталія Степанівна – завідувач лабораторією.

Гриневицька Людмила Миколаївна – інженер

Якібчук Володимир Петрович – інженер.

Науковий напрямок кафедри пов’язаний з розробкою аналітичних та чисельних методів розрахунку конструкцій, дослідженням напружено-деформованого стану структурно неоднорідних конструктивних систем під впливом силових та температурних факторів. Розробляються прикладні уточнені теорії. Досліджуються конструкції у вигляді пластин та оболонок, одношарових та багатошарових, виготовлених з композитних матеріалів. Виконуються розрахунки конструкцій транспортних споруд – мостів, дорожніх та аеродромних покриттів. Створено методи розрахунку металевих конструкцій дорожньо–будівельних, підйомних і транспортних машин. Досліджено напружено–деформований стан кранів великої вантажопідйомності, трейлерів для транспортування великогабаритної будівельної техніки. Досліджено деформативність серії оболонок антен космічних апаратів.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

  1. A. V. Marchuk and L. O. Shevchuk    Free and forced vibrations of functionally graded shallow shells based on the 3D elasticity theory// Acta Mechanica (2022) Vol.233,4729-4746.
  2. A.V.Marchuk.  Analytical solution of the problem on the thermally stressed state of functionally graded  plates based on the 3D elasticity theory// Composites: Mechanics, Computations, Applications, An International Journal.- 2021.- Vol,2N4.-p. 37–62.
  3. A.V.Marchuk , А.М.Оnyshchenko, I.P.Plazii Stability analysis of functionally graded plates based on the based on the three-dimensial theory of elscticity // Composites Part C: Open Access 6 (2021) 100200 .
  4. O. V. Marchuk, N. Yu. Vasylevs’kyi, and  D. I. Lobashov Solution to the three-dimensional problem on the thermal stress state of hollow shells with ridig and sliding contacts of layers // Strength of Materials. – 2021.- Vol. 53, N. 5. -p.744-750
  5. A.V. Marchuk, S.V. Reneiskaya, O.N Leshchuk.Three-Dimensional Analysis of the Free Vibrations of Layered Composite Plates Based on the Semianalytic Finite-Element Method. // International Applied Mechanics, 2020, 56(4), pp. 481-497.
  6. Піскунов В.Г., Шевченко В.Д., Федоренко Ю.М., Бузун І.М., Сіпетов В.С., Рубан М.М.,
  7. Присяжнюк В.К. Опір матеріалів з основами теорії пружності й пластичності.  У 5-тьох книгах. Кн. I, II – 1994; Кн. III, IV, V – 1995. Київ, “Вища школа”.
  8. Шевченко В.Д., Піскунов В.Г., Федоренко Ю.М., Марчук О.В., Присяжнюк В.К. Будівельна механіка металевих конструкцій дорожньо-будівельних, підйомник і транспортних машин. Київ. “Вища школа”, 2004.
  9. Марчук О.В. Просторові задачі механіки деформування шаруватих тіл. Київ. “Сталь”, 2009.
  10. Піскунов В.Г., Марчук О.В., Федоренко Л.І., Гриневицький Р.В. Сучасні методи розрахунку автомобільних конструкцій на міцність. Київ. “Сталь”, 2011.

Адреса: 01010, м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка 1, кімн. 113

Тел. 280-43-68.

Електрона адреса: ksm_ntu@ukr.net

Сайт кафедри

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО