logo

Завідувач кафедри – Мельниченко Олександр Іванович, кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Транспортної академії України, нагороджений нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення», Подякою Київського міського голови за активну участь у щорічному конкурсі наукових робіт «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву», медаллю МВС України «За особливі досягнення в роботі» І, ІІ ступеня.

Кафедру виробництва, ремонту та матеріалознавства (до 2000 р. – кафедра ремонтного виробництва та матеріалознавства – РВМ) було створено у 1982 році після об’єднання двох кафедр: матеріалознавства (початкова назва – кафедра технології металів) та виробництва і ремонту автомобілів та дорожніх машин (ВРАДМ). Ці базові кафедри були засновані в часи створення Київського автомобільно-дорожнього інституту. У 1952–1980 р.р. кафедрою ВРАДМ керував доцент (з 1970 р. – професор) Іващенко Микола Ілліч, у 1980–1982 р.р. – доцент Ревенко Олександр Дмитрович, який і очолив об’єднану кафедру РВМ у 1982 р. На момент об’єднання кафедр доктор технічних наук професор Бобро Юрій Георгійович очолював кафедру матеріалознавства. З 1984 року по січень 2003 року кафедрою керував доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки України, Лауреат Державної премії України Канарчук Вадим Євгенович. З лютого по серпень 2003 року обов’язки завідувача кафедри ВРМ виконував професор Посвятенко Едуард Карпович. З вересня 2003 року по квітень 2015 року кафедру ВРМ очолював професор Дмитриченко Микола Федорович. З квітня 2015 по липень 2017 року очолював кафедру професор Левківський Олександр Петрович. З липня по жовтень 2017 року обов’язки завідувача кафедри ВРМ виконував професор Ковальов Михайло Францевич. З листопада 2017 року завідувач кафедри професор Мельниченко Олександр Іванович.

На кафедрі працюють 24 співробітники, з яких 21 викладачі, у тому числі:

 • 4 професорів, серед яких 3 доктори технічних наук, 1 кандидат технічних наук, 1 нагороджений знаком «Відмінник освіти України»; 2 професори – Заслужені діячі науки і техніки України; 2 викладачів є Лауреатами Державної премії України;
 • 8 доцентів, із яких 8 кандидати технічних наук;
 • 5 старших викладачів серед яких 1 викладач нагороджені знаком «Відмінник освіти України».
 • 4 асистентів;
 • 2 інженера кафедри;
 • 1 завідуючий лабораторією.

Викладачі кафедри:

Мельниченко Олександр Іванович – кандидат технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, нагороджений нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» і «За наукові та освітні досягнення», Подякою Київського міського голови за активну участь у щорічному конкурсі наукових робіт «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву», медаллю МВС України «За особливі досягнення в роботі» І, ІІ ступеня.

Дмитриченко Микола Федорович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, ректор Національного транспортного університету, Заслужений діяч науки і техніки України, Академік Національної Академії педагогічних наук України, Президент Транспортної Академії України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений орденом «За заслуги» І, ІІ та ІІІ ступенів.

Зубрецька Наталія Анатоліївна – професор кафедри, доктор технічних наук, професор.

Токін Олександр Павлович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, нагороджений вищою відзнакою МОН України – нагрудним знаком «Петро Могила».

Долгов Микола Анатолійович – професор кафедри, доктор технічних наук.

Міланенко Олександр Анатолійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Савчук Анатолій Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Кущ Олексій Іванович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Туриця Юлія Олександрівна – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Рибак Ілля Петрович – доктор філософії, доцент.

Педан Олег Лаврентійович – старший викладач кафедри, Відмінник освіти України.

Сопоцько Юрій Олександрович – старший викладач кафедри.

Богданова Ольга Іванівна – старший викладач кафедри.

Глухонець Оксана Олександрівна – старший викладач кафедри.

Нікітін Валентин Георгійович – асистент кафедри.

Свіріна Вікторія Петрівна – провідний інженер кафедри.

Смілянський Юрій Вікторович – завідуючий лабораторією кафедри.

Головащук Михайло Володимирович – асистент кафедри.

Бобро Андрій Михайлович – асистент кафедри

Богданов Іван Миколайович – асистент кафедри

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців  за спеціальностями 131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство» та 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», а також однією з випускових для спеціальностей 274 «Автомобільний транспорт» та 015.38 «Професійна освіта (транспорт)».

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри:

Науково-дослідна діяльність кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства відповідає профілю підготовки фахівців і здійснюється за такими основними науковими напрямками:

 • виробництво,  ремонт і відновлення засобів транспорту;
 • триботехніка та надійність машин;
 • поліпшення триботехнічних характеристик контактуючих між собою деталей у певному мастильному середовищі;
 • матеріалознавство.

Науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Методологічні основи наукових досліджень: Підручник / Посвятенко Н.І., Тверитникова О.Є.,Посвятенко Е.К., Демідова Ю.Є. Харків: Факт, 2022. 320 с.
 2. Спадщина європейської науки: техніка і технології, безпека, архітектура, геологія, географія. Монографічна серія “Європейське знання”. Дмитриченко, М.Ф. Книга 5. Частина 2. 2021. С. 101-128.
 3. Інженерія деталей, оброблених протягуванням Монографія Посвятенко Е.К., Немировський Я.Б., Шейкін С.Є., Шепеленко І.В., Чернявський О.В. Кропивницький: вид-ць Лисенко В.Ф.,2021. 466 с.
 4. Протягування та протяжний інструмент: Монографія. – Кропивницький: Посвятенко Е.К., Немировський Я.Б., Шепеленко І.В. Видавець Лисенко В.Ф., 2020. – 298 с.
 5. Конструкційні матеріали і технології: навчальний посібник. Будяк Р.В., Посвятенко Е.К., Швець Л.В., Жученко Г.А. – Вінниця: ФОП Т.П. Барановська, 2020. – 240 с. (10 друк. аркушів).
 6. Прикладне матеріалознавство: підручник / О.В.Сушко, Е.К.Посвятенко, С.І.Лодяков та ін. – Мелітополь: ТОВ «Forward press», 2019. – 352 с. (14,66 друк. аркушів).
 7. Фізичні методи вивчення властивостей матеріалів : підручник / Е.К.Посвятенко, Р.В.Будяк, О.В.Мельник та ін. – К. : НТУ, 2019. – 176 с.
 8. Прикладне матеріалознавство : підручник / О.В.Сушко, Е.К.Посвятенко, С.І.Лодяков та ін. – Мелітополь: ТОВ «Forward press», 2019. – 352 с.
 9. Технологічні основи машинобудування : навчальний посібник / М.Ф. Дмитриченко, Б.В. Шапошніков, А.Д. Дулеба та ін. – К. : НТУ, 2017. – 212 с.
 10. Зварювання плавленням : навчальний посібник / М.Ф. Дмитриченко, О.П. Левківський, Б.В. Шапошніков та ін. – К. : НТУ, 2016. – 180 с.
 11. Триботехнічні характеристики мастильних матеріалів в умовах експлуатації машин і механізмів: монографія /М.Ф. Дмитриченко, О.М. Білякович, О.А. Міланенко та ін. – К. : НТУ, 2016. – 124 с.
 12. Ротаційне зварювання тертям в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студ. вищ. техн. навч. закл. / М.Ф. Дмитриченко, Б.В. Шапошніков, В.Г. Кошелєв та ін. – К. : НТУ, 2015. – 200 с.
 13. Контактне зварювання в автомобілебудуванні : навчальний посібник / М.Ф. Дмитриченко, Б.В. Шапошніков, В.Г. Кошелев та ін. – К. : НТУ, 2015. – 168 с.
 14. Автомобілебудування. Матеріали та технологія виготовлення деталей : навч. посіб. / М.Ф. Дмитриченко, В.Г. Кошелев та ін. – К. : НТУ, 2014. – 224 с.
 15. Основи процесів різання металів та металообробні верстати : навчальний посібник / М.Ф. Дмитриченко, В.М. Ткачук, А.М. Савчук та ін. – К. : НТУ, 2014. – 252 с.
 16. Фізико-хімічні основи металургії : навч. підруч. для студ. вищ. техн. закл. / М.Ф. Дмитриченко, Б.В. Шапошніков, О.І. Богданова та ін. – К. : НТУ, 2012. – 504 с.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри публікуються в журналах, збірниках, інших наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, зокрема в журналах «Engineering and Technology Journal», «TRIBOLOGY INTERNATIONAL», «Управління проектами, системний аналіз і логістика», «Автошляховик України», «Вісник Національного транспортного університету» та інші. За науково-дослідною тематикою кафедри виконуються дисертаційні роботи. При кафедрі функціонує докторантура та аспірантура.

Підготовка наукових кадрів. На сьогодні в аспірантурі кафедри по спеціальності 131 «Прикладна механіка» навчаються 2 аспірантів.


Адреса: 01010 Україна, м. Київ, вул М. Омеляновича-Павленка, 1, кімн. 102.

Телефон: +38 (044) 280-98-05

E-mail: vrm@ntu.edu.ua

Веб-сайт

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО