logo

andrusenko-s-i

Андрусенко Сергій Іванович – завідувач кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу, кандидат технічних наук, професор. Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України. Автор понад ста тридцяти наукових та навчально-методичних праць, одинадцяти монографій та навчальних посібників.

 

Кафедра «Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс» (ТЕААС) була створена в 1949 році. Від часу заснування вона мала назву «Експлуатація автомобілів, дорожніх і будівельних машин». Засновником кафедри був декан автомобільного факультету кандидат технічних наук, доцент Леонід Павлович Рева, який у важкий повоєнний час зумів сформувати тут викладацький склад високої кваліфікації й оснастити лабораторії відповідним обладнанням.

За період існування назва кафедри неодноразово змінювалася. Після назви «Експлуатація автомобілів, дорожніх і будівельних машин» кафедра мала назву «Технічна експлуатація автомобілів», потім «Технічне обслуговування автомобілів», «Виробничі системи і сервіс на транспорті». З 2010 року кафедра має назву «Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс».

У 1972 – 1983 рр. завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Ігор Альфредович Луйк – засновник української наукової школи, яка працює в галузі застосування сучасних економіко-математичних методів, моделей та ЕОМ під час розв’язання проблем технічної експлуатації машин і приладів.

У 1983 – 1985 рр. завідувачем кафедри працював доктор технічних наук, професор Микола Федорович Кошарний, який досліджував основи механіки та енергетики автомобіля.

У 1985 – 2005 рр. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Іван Петрович Курніков, який створив і очолював наукову школу з дослідження сучасних проблем автомобільного транспорту: формування оптимальної структури підприємств транспорту; розвиток виробничої бази транспортного комплексу; підвищення надійності й паливної економічності транспортних засобів; розроблення і вдосконалення устаткування і технологічних процесів діагностування автомобілів та його систем.

Від 2005 р. кафедру очолює кандидат технічних наук, професор Сергій Іванович Андрусенко, під науковим керівництвом якого проводяться дослідження в галузі розробки системи управління запасами та якістю послуг на основі стандартів серії ISO 9000, побудови оптимальних варіантів організаційних структур підприємств автосервісу шляхом впровадження сучасних методів, моделей та алгоритмів, методологічного забезпечення процесів формування кадрового потенціалу та конкурентоспроможності підприємств транспорту на ринку автопослуг.

Нині на кафедрі працює 18 викладачів (17 штатних і один сумісник), серед яких двоє професорів, кандидатів технічних наук, одинадцять доцентів, кандидатів технічних наук, двоє старших викладачів, двоє асистентів, а також троє співробітників навчально-допоміжного персоналу.

Викладачі кафедри:

Андрусенко Сергій Іванович – професор, кандидат технічних наук, завідувач кафедри, Заслужений працівник освіти України.

Пустовойтенко Сергій Валерійович – професор кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент, директор ТОВ «Автосаміт на Столичному» (офіційний дилер Toyota в Україні) АТ «Українська автомобільна корпорація».

Білецький Володимир Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Бугайчук Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Будниченко Валерій Борисович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Годованюк Петро Дмитрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Іванушко Олександр Миколайович – доцент кафедри, доктор філософії.

Кошарний Микола Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Лобода Андрій Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Павловський Максим Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Савін Юрій Хомич – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Січко Олександр Євгенійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Ященко Микола Михайлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Пархоменко Олександр Олександрович – старший викладач кафедри.

Подпіснов Владислав Сергійович – старший викладач кафедри.

Гризлов Олександр Олександрович – асистент кафедри.

Хаврук Володимир Олександрович – асистент кафедри.

 

Кафедра ТЕААС є випусковою з підготовки фахівців за спеціальністю «Автомобільний транспорт» та наступними освітніми програмами:

 • освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт» (для здобувачів освітнього рівня бакалавра);
 • освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт» (для здобувачів освітнього рівня магістра);
 • освітньо-наукова програма «Автомобільний транспорт» (для здобувачів освітнього рівня магістра).

Крім того, кафедра є однією з випускових з підготовки фахівців за спеціальністю «Професійна освіта (транспорт)».

Науково-видавнича діяльність кафедри

Протягом 2018-2023 рр. науково-педагогічними працівниками кафедри було видано понад сто наукових і навчально-методичних праць, серед яких монографії, статті у фахових наукових виданнях України та інших держав, зокрема у виданнях, що індексуються в науково-метричній базі Scopus, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні розробки, тези доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

Серед публікацій за останні роки можна навести наступні:

 1. Андрусенко С.І., Бугайчук О.С. Управління якістю в обслуговуванні автомобілів: [Навчальний посібник] / С.І. Андрусенко, О.С. Бугайчук. – К.: Медінформ, 2022. – 424 с.: іл.
 2. Bevzo, D., Pavlovskyi, M., Vankovych, D., Kmit, V. and Paslavska, R. (2023). Modernization of the Taxation System for Harmful Substances Emissions Caused by Vehicles. Econ. Aff., 68(02): 1323-1327. URL: https://ndpublisher.in/admin/issues/EAv68n3z10.pdf DOI: https://doi.org/10.46852/0424-2513.2.2023.36
 3. Boichenko, S., Danilin, O., Shkilniuk, I., Yakovlieva, A., Khotian, A., Pavlovskyi, M., Lysak, R., Shamanskyi, S., Kryuchkov, A., & Tarasiuk, O. (2023). Substantiating the expediency of using hydrogen fuel cells in electricity generation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(8 (123), 17–29. URL: https://journals.uran.ua/eejet/article/view/280046/277334 DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.280046
 4. Kotov O., Obidin D., Boiko S., Pavlovskyi M., Nozhnova M. (2023). The Problems of Ensuring the Efficiency and Competitiveness of the Ukrainian Transport Industry to Meet the Modern Challenges and Threats. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, Volume 26, №3 (Special Issue), 48–63. URL: https://ejournal.khazar.org/index.php/kjhss/article/view/90/88 DOI: https://doi.org/10.5782/.kjhss.2023.48.64
 5. І. Manko, Y. Shuba, A. Korpach, S. Gutarevyc, J. Ragulskiene, A. Pauliukas Measurement of fuel consumption and harmful emissions of cars when using different types of fuel Journal of Measurements in Engineering, Vol. 8, Issue 4, 2020, p. 182-196. https://doi.org/10.21595/jme.2020.21847.
 6. Manko, I.; Matijošius, J.; Shuba, Y.; Rimkus, A.; Gutarevych, S.; Slavin, V. Using Mathematical Modeling to Evaluate the Performance of a Passenger Car When Operating on Various Fuels. Energies 2022, 15, 6343. https:// doi.org/10.3390/en15176343.
 7. Slavin, Viktor, Shuba, Yevheniy, Caban, Jacek, Matijosius, Jonas, Rimkus, Alfredas, Korpach, Anatolii and Gutarevych, Serhiy. “The Performance of a Car with Various Engine Power Systems – Part I” LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics, vol.13, no.1, 2022, pp.130-140. https://doi.org/10.2478/logi-2022-0012.
 8. Slavin, Viktor, Shuba, Yevheniy, Caban, Jacek, Matijosius, Jonas, Rimkus, Alfredas, Korpach, Anatolii and Gutarevych, Serhiy. “The Performance of a Car with Various Engine Power Systems – Part II” LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics, vol.13, no.1, 2022, pp.141-151. https://doi.org/10.2478/logi-2022-0013.
 9. Інжиніринг систем автосервісу: підручник / О.Д. Марков, В.П. Матейчик, В.П. Волков. Харків: ХНАДУ, 2021 – 508 с.
 10. Методи оцінювання якості технологічних процесів у системах автосервісу: монографія / Л.А. Тарандушка, В.П. Матейчик, І.В. Грицук, Н.Л. Костьян, О.Д. Марков, І.П. Тарандушка. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 212 с.
 11. Андрусенко С.І. Оцінка ефективності інвестицій в підприємства автомобільного транспорту: навчальний посібник / Андрусенко С.І. – К.: НТУ, 2018. – 56 с.
 12. Андрусенко С.І. Технології підвищення ефективності виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту: навчальний посібник./ С.І. Андрусенко, О.С. Бугайчук. – К.: Медінформ, 2017. – 212 с.: іл.
 13. Андрусенко С.І. Лабораторний практикум з діагностування та технічного обслуговування автомобілів Scania / С.І. Андрусенко, Ю.М. Клименко, А.Ю. Далакян, О.Ю. Тицький, В.Л. Кривонос – К.: НТУ, 2016. – 112 с.
 14. Андрусенко С. І. Моделювання бізнес-процесів підприємства автосервісу: монографія / С.І. Андрусенко, О.С. Бугайчук. – К.: Кафедра, 2014. – 328 с.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри

 • підвищення ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту шляхом удосконалення виробничих процесів, систем технічного обслуговування та покращення експлуатаційних характеристик дорожніх транспортних засобів, оптимізації інфраструктури підприємств галузі (керівник – професор Андрусенко С.І.);
 • підвищення ефективності експлуатації міського транспорту (керівники – професор Андрусенко С.І., доцент Будниченко В.Б.).

Підготовка наукових кадрів

Протягом останніх чотирьох років аспірантами та здобувачами кафедри було захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (Митко М.В., Савостін-Косяк Д.О., Курніков С.І.) і одна – на здобуття наукового ступеня доктора філософії (Іванушко О.М.).

Нині над дисертаціями на здобуття наукового ступеня доктора філософії працюють п’ятеро аспірантів.

 


Адреса: 01010 Україна, м. Київ,вул. Омеляновича-Павленка 1, к. 406, 410, 410а, 413, 111, 124

Телефон:  +38 (044) 280-56-21, +38 (044) 280-97-38

Електронна адреса: teaas@ukr.net

Сайт кафедри

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО